Patryk Zbroja

adwokat

Kancelarię adwokacką prowadzi w Szczecinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w tym związanym z prawem morskim.
[Więcej >>>]

eBook

MEW w Szczecinie – ważą się losy ST3 Offshore

Patryk Zbroja07 lutego 2023Komentarze (0)

Powoli zbliżamy się do 3 rocznicy ogłoszenia upadłości ST3 Offshore (31.03.2020 r.) i 2 rocznicy pierwszego przetargu na zakup upadłego przedsiębiorstwa (10.03.2021 r.)

Cena wywoławcza została określona wtedy na kwotę 234.680.000 zł.

Niestety, pomimo sporego nieformalnego zainteresowania, w tym spółek Skarbu Państwa, chętnych nie było.

Podobnie, jak przy kolejnych czterech przetargach.

ST3 Offshore

Zbliżamy się już jednak bezpośrednio do rozstrzygnięcia w tej sprawie i ostatniego, 6 przetargu.

Cena wywoławcza (po kilku zniżkach) pozostanie niezmieniona tj. 164.276.000 zł. Wydaje się być, zwłaszcza w obliczu sporej inflacji rozsądna i rynkowo akceptowalna. A do tego – jak podaje syndyk Natalia Leszczyńska – ten poziom „daje szanse na bardzo wysokie zaspokojenie wierzycieli upadłej spółki”.

Aktualne warunki gospodarcze, w tym coraz bliższa realizacja pierwszej fazy budowy morskiej energetyki wiatrowej w polskiej strefie ekonomicznej oraz zachodniopomorskie plany potentatów (Vestas i Orlen), skłaniają mnie także do optymizmu.

Starzejąca się infrastruktura zakładu, zwłaszcza przy dynamicznym rozwoju technologii i gabarytów MEW, nakazują jednak już większy sceptycyzm. Mocno utwierdzony dodatkowo brakiem oficjalnego zainteresowania zakupem przez ostatnie 5 przetargów.

A jak temat sprzedaży wygląda formalnie?

SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO

Zasadą jest, że przedsiębiorstwo upadłego powinno być sprzedane jako całość. No, chyba że nie jest to możliwe.

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego może być, po wyrażeniu zgody przez sędziego-komisarza, poprzedzona umową dzierżawy na czas określony z prawem pierwokupu, jeżeli przemawiają za tym względy ekonomiczne. I mam nieodparte wrażenie, że gdyby syndyk wiedziała, że nie żaden chętnych przez 2 lata, pomimo 5 przetargów się nie zgłosi, to na pewno by z tej opcji skorzystała.

Co ciekawe, ostatnia kontrowersyjna nowelizacja m.in. ustawy o portach i przystaniach morskich (pisaliśmy o niej TUTAJ >>>) po cichu wykluczyła taką możliwość wobec nieruchomości należących do upadłego znajdujących się na terenach portów. Na tę chwilę ustawa jeszcze nie weszła w życie. Ale jest już po podpisie prezydenta i czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Dla dociekliwych odsyłam do tekstu uchwalonej ustawy (str. 37 pkt 3) lit. a ostatnie zdanie, które wyłącza stosowanie art. 316 ust. 2 Prawa upadłościowego).

Sprzedaż przedsiębiorstwa może nastąpić w drodze przetargu (lub aukcji). I taki przetarg zostanie zapewne niebawem ogłoszony wobec ST3 Offshore.

Z istotnych punktów, o których warto przy tej procedurze pamiętać:

 • warunki przetargu zatwierdza sędzia-komisarz;
 • o przetargu należy zawiadomić przez obwieszczenie co najmniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia wyznaczonego w celu jego przeprowadzenia;
 • przetarg przeprowadza się na posiedzeniu jawnym, prowadzi go syndyk pod nadzorem sędziego-komisarza;
 • wyboru oferenta (z przedłożonych ofert) dokonuje syndyk;
 • wybór wymaga zatwierdzenia przez sędziego-komisarza;
 • postanowienie zatwierdzające wybór oferenta sędzia-komisarz może wydać na posiedzeniu niejawnym i może być ono odroczone o tydzień (wtedy powinno zostać obwieszczone);
 • na postanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta przysługuje zażalenie (które może złożyć np. niezadowolony wynikiem przetargu drugi oferent);

Na sam koniec syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez sędziego-komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta.

DODATKOWE WARUNKI SPRZEDAŻY ST3 OFFSHORE

W przypadku przedsiębiorstw (lub nieruchomości wchodzących w ich skład), położonych w granicach portu morskiego, należy również pamiętać o dodatkowych prawnych warunkach skuteczności takiej transakcji.

Bardziej szczegółowo pisałem o tym w publikacji pt: „Zakup nieruchomości w porcie” (TUTAJ >>>)

Podobnie sytuacja wygląda z przedsiębiorstwem ST3 Offshore.

I tak:

 • Na zbycie nieruchomości stanowiącej składnik majątku ST3 Offshore wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej (aktualnie ministra infrastruktury) – aktualnie jest ona w kompetencjach wiceministra M. Gróbarczyka.

Zgoda musi być udzielona w drodze decyzji administracyjnej, a postępowanie o jej wyrażenie następuje na wniosek syndyka. Trzeba pamiętać o załącznikach:

  • umowę przedwstępna,
  • opinia Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
  • opinia dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie,
  • opinia Ministra Obrony Narodowej (przy pewnych założeniach);
 • Zarządowi Portów Morskich Szczecin-Świnoujście SA przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, a termin na złożenie oświadczenia w tym zakresie wynosi aktualnie jeszcze 6 miesięcy.

W przypadku nieskorzystania z prawa pierwokupu przez wyżej wskazany podmiot, prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa (w praktyce znów minister). Czyli następuje tu tzw. double-check ze strony publicznych podmiotów.

A dodatkowo – w związku z tym, że nieruchomość położona na Wyspie Brdowskiej znajduje się na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej – prawo pierwokupu przysługuje zarządzającemu strefą.

Ostatnia nowelizacja (ta, która jeszcze na dzisiaj – 7.02.2023 r. nie została opublikowana) przewiduje skrócenie 6-miesięcznego okresu na złożenie oświadczenia o prawa pierwokupu.

Syndyk przed dokonaniem przeniesienia tego prawa wzywa wtedy uprawnionego do wykonania prawa pierwokupu przez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.

W przypadku gdy uprawniony nie skorzysta z przysługującego mu prawa albo syndykowi w wyznaczonym terminie nie zostanie doręczone oświadczenie w tej sprawie, uprawnienie (double-check) do złożenia oświadczenia przechodzi też na Skarb Państwa. Przy czym Skarb Państwa może złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o skorzystaniu z przysługującego mu prawa w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia przez syndyka wezwania.

Nie jest to – moim zdaniem – do końca precyzyjny zapis. Bo w sumie nie wiadomo za bardzo, ile łącznie trzeba będzie czekać na upływ obu terminów.

Ale pewnie niedługo się przekonamy już w praktyce. Nowe prawo ma bowiem mieć zastosowanie do wszystkich spraw, które nie zostały jeszcze zakończone, czyli pewnie również do postępowania upadłościowego ST3 Offshore.

Czyli w praktyce umowa sprzedaży zawierana w okresie 4 m-cy od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta będzie umową przedwstępną, która dopiero rozpocznie cały proces uzgodnień i realizacji prawa pierwokupu.

Trochę to potrwa. A wynik – uzależniony od decyzji politycznych – co najmniej niepewny.

I szczerze mówiąc – może skutecznie zniechęcić zwłaszcza prywatny, poważny kapitał, który nie do końca ufa decyzjom polityczno-gospodarczym naszej władzy.

W tym upatrywałbym istotny czynnik braku oficjalnego zainteresowania przedsiębiorstwem ST3 Offshore ze strony podmiotów zagranicznych lub nawet polskich, ale nie związanych ze Skarbem Państwa.

PODSUMOWANIE

Z zapowiedzi pani syndyk wynika, że planowany przetarg będzie ostatnią próbą sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości. A w przypadku braku ofert, złożony zostanie wniosek do sędziego-komisarza o wyrażenie zgody na odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości i rozpoczęcie sprzedaży poszczególnych składników masy.

To oczywiście przedłuży całą procedurę i obniży wartość likwidowanej masy upadłości. W konsekwencji nie będzie to dobra informacja ani dla wierzycieli, ani dla spójności infrastruktury tego przedsiębiorstwa.

Losy ST3 Offshore ważą się ostatecznie.

Po raz kolejny pod dużym znakiem zapytania stoi postawa podmiotów z udziałem Skarbu Państwa oraz determinacja potencjalnych prywatnych oferentów.

Obserwując od początku proces restrukturyzacji i upadku tego przedsiębiorstwa, zabiegi, obietnice i plany rządzących  mogę postawić tezę, że ten ostatni już przetarg będzie ostatecznym miernikiem choćby minimalnej wiarygodności w tej sprawie.

Patryk Zbroja
adwokat

***

Bezpieczne nabycie jachtu!

Udało się!

Pod koniec roku zebraliśmy ostatecznie znaczną część naszych doświadczeń i zgromadzonej przez ostatnie lata praktycznej wiedzy. I właśnie przerzuciliśmy ją na „papier”.

Z przyjemnością oddaję w Twoje ręce naszą najnowszą kancelaryjną publikację pt. „Bezpieczne nabycie jachtu![Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Patryk Zbroja w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Patryk Zbroja w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: