Patryk Zbroja

adwokat

Kancelarię adwokacką prowadzi w Szczecinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w tym związanym z prawem morskim.
[Więcej >>>]

eBook

Nie ukrywam, że trochę nam to zajęło. Ale musieliśmy też chwilę przyjrzeć się pierwszej praktyce.

Jak pamiętasz od 1.08.2020 r. ruszył nowy system rejestracji jachtów pod polską banderą.

Pomimo przedłużenia tzw. vacatio legis (czyli okresu wejścia w życie nowego prawa), niestety procedura nie idzie tak płynnie, jak powinna. O ile związki sportowe (Polski Związek Żeglarski i Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego) radzą sobie w miarę z rejestracją wniosków składanych przez polskich armatorów, tak z dokumentacją zagraniczną jest nadal spory kłopot i nierzadko ustawowy 30-dniowy termin rejestracji w ramach zwykłej procedury jest przekraczany.

Drogę przez mękę przechodzą wnioskodawcy, którzy wybierają starostwa jako organy rejestrujące.

Najwięcej zastrzeżeń jest do działania samego internetowego systemu Reja24.

No, ale – zakładam, że likwidacja niektórych ministerstw w ostatnim czasie – nie pociągnie za sobą braku możliwości naprawy i przyspieszenia procedury 😉

W każdym razie, udało nam się zebrać aktualne praktyczne informacje w jednym dokumencie, który mam przyjemność zarekomendować Tobie w formie takiego oto eBOOKa:

 

SPIS TREŚCI:

1. STATKI PODLEGAJĄCE WPISOWI DO POLSKIEGO REJESTRU – 3
3. OBOWIĄZEK REJESTRACJI JACHTÓW – 4
4. ORGANY REJESTRUJĄCE JACHTY – 4
5. SWOBODA WYBORU ORGANU REJESTRUJĄCEGO – 5
6. UWAGA NA POLSKI ADRES POCZTOWY – 6
7. TERMIN PRZEPROWADZENIA REJESTRACJI ORAZ SYTUACJA PRAWNA JEDNOSTKI W CZASIE PROCEDURY REJESTRACYJNEJ – 6
8. Zaświadczenia o złożeniu wniosku o rejestrację – 7
9. OPŁATY – 7
10. WAŻNOŚĆ DOTYCHCZASOWYCH REJESTRÓW ORAZ OPŁATA ZA ODNOWIENIE REJESTRACJI – 8
11. POZWOLENIA RADIOWE – 9
12. NADAJNIKI RATUNKOWE – 11
13. ZATWIERDZANIE NAZWY JACHTU PO WEJŚCIU W ŻYCIE NOWYCH REGULACJI – 11
14. REZERWACJA NAZWY JACHTU W BUDOWIE – 13
15. OBOWIĄZEK AKTUALIZOWANIA DANYCH W REJESTRZE – 13
16. WYKREŚLENIE JEDNOSTKI Z REJESTRU – 14
17. PODSUMOWANIE – 15

Możesz go pobrać również TUTAJ >>>

Oczywiście, w przypadku dalszych pytań lub wątpliwości, również jesteśmy do dyspozycji.

W przyszłym tygodniu powinniśmy “zwodowować” naszego eBOOKa również w wersji anglojęzycznej.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (91) 488 44 22e-mail: kancelaria@zbrojaadwokaci.pl

Sezon żeglarski niemal w pełni 🙂

Odnoszę nieodparte wrażenie, że cała branża próbuje – o ile się da – nadrobić czas lock-down’u.

Nie dziwią choćby terminy czarterów umawianych masowo na wrzesień, czy nawet październik.

Ogólnie jednak nadal wyczuć można delikatną niepewność, zwłaszcza w jachtowych stoczniach produkcyjnych i u poddostawców, choćby ze względu na brak rozpoczęcia sezonu targowego i brak pewnego harmonogramu zamówień na kolejne miesiąca, no i zwłaszcza na rok 2021.

Zobaczymy co przyniesie zwłaszcza wrzesień, a warto też wcześniej wybrać się do Gdyni na POLBOAT Yacht Festiwal (info znajdziesz np. TUTAJ >>>).

W każdym razie, w tej sytuacji nie mogą też dziwić zwiększone obroty na rynku wtórnym oraz na rynku usług remontowych.

Zauważyłem ostatnio też, że więcej właścicieli i armatorów, i to nie tylko z polskim paszportem lub polskim kapitałem, wybiera naszą banderę do rejestracji swoich jednostek.

To dość ciekawe zjawisko, postępujące coraz mocniej od ubiegłego roku.

Nie każdy jednak wie i pamięta, a w ferworze trwającego okresu urlopowego można o tym skutecznie zapomnieć, że od 1 sierpnia 2020 r., czyli w praktyce od przyszłego weekendu, w życie wchodzi całkowicie nowa regulacja dotycząca rejestracji jachtów pod polską banderą!

Zmian jest sporo.

Poświęciliśmy już na ten temat kilka publikacji 🙂

Ogólne ramy i zarys zmieniających się przepisów znajdziesz TUTAJ >>>

and in English version as well as:

NOTE! New yacht registration rules from August 1st in Poland!

A jeżeli chcesz sprawdzić, jak skutecznie nadać nazwę jachtu, aktualnie i po zmianach, to zapraszam do lektury TUTAJ >>>

Myślę, że znajdziesz sporo przydatnej wiedzy.

Jeszcze będę do tego tematu wracał w najbliższych tygodniach.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (91) 488 44 22e-mail: kancelaria@zbrojaadwokaci.pl

W ferworze wyborczej walki oraz utrzymującej się epidemii, szerszej publiczności umyka – jeszcze całkiem niedawno – głośny temat fabryki fundamentów pod morskie elektrownie wiatrowe – ST3 Offshore.

Tymczasem, w dniu 25.06.2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości spółki [Nr 122 (6012) Poz. 29909]. W tej sytuacji wierzyciele, o ile jeszcze tego nie dokonali, powinni zgłosić swoje wierzytelności w prowadzonym postępowaniu w terminie 30 dni od tej daty, czyli w praktyce do 27.07.2020 r. (25.07 to sobota, a 26.07 to niedziela).

Równolegle prowadzone są czynności mające na celu oszacowanie wartości majątku upadłej spółki, tak aby przygotować jego najszybszą sprzedaż.

Wczoraj pojawiła się też ciekawa publikacja autorstwa red. Bogny Skarul w Głosie Szczecińskim.

Faktem jest, że w międzyczasie został ogłoszony przez p. syndyk przetarg na dzierżawę przedsiębiorstwa ST3 Offshore, czyli zorganizowanego technologicznie zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji konstrukcji stalowych offshore (nieruchomości, ruchomości, w tym park maszynowy, umowy i pozostała część pracowników).

Kilka szczegółów dotyczących przetargu możesz znaleźć TUTAJ >>>

Termin zgłaszania ofert został wyznaczony na dzień 14.08.2020 r.

Cena wywoławcza czynszu to kwota 1.000.000 PLN miesięcznie (w takiej samej wysokości oferent powinien wnieść wadium). Co istotne, umowa z dzierżawcą wyłonionym w drodze przetargu będzie zawarta na okres 12 m-cy (co powinno być wystarczające do przeprowadzenia przetargu związanego z ostateczną sprzedażą), a dzierżawcy będzie przysługiwać prawo pierwokupu tego majątku.

Wydaje się zatem, że już do przetargu związanego z dzierżawą powinni przystąpić tzw. zawodnicy wagi ciężkiej, którzy będą mieli zaplanowaną strategię wykorzystania przedsiębiorstwa nie tylko w okresie najbliższych paru miesięcy, ale i w dłuższej perspektywie.

Wyzwań przed takim przedsiębiorcą będzie dużo.

Dla przykładu:

 1. zaplanowanie i dokonanie niezbędnych inwestycji związanych z odpowiednim wykorzystaniem przedsiębiorstwa, zgodnym z planowanym kierunkiem rozwoju;
 2. zapewnienie wystarczających źródeł przychodu w okresie dzierżawy, którą widziałbym chyba jako okres przejściowy przed nabyciem i dalszą, już właściwą działalnością nabywcy;
 3. optymalizacja kosztów;
 4. zatrudnienie dobrze wykwalifikowanej kadry;
 5. próba utrzymania trwałości projektu (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka);
 6. współpraca z podmiotami trzecimi w zakresie poddzierżawy i poddnajmu suwnicy, placów i hal, a także kooperacja i to nie tylko z zachodniopomorskimi przedsiębiorcami (którzy wobec podmiotów zarządzanych przez Skarb Państwa nie mają już w ogóle zaufania).
 7. rozważenie dalszego kierunku produkcji w sektorze wind-offshore z uwzględnieniem ograniczonych na tę chwilę, jak na dynamiczny rozwój tej branży, parametrów produkcyjnych przedsiębiorstwa (fabryka nie jest gotowa do obsługi elementów o średnicy większej niż 8 m i masie większej niż 1500 ton; problemem może być również: 1) głębokość przy nabrzeżu – chyba że uda się wykorzystać w tym celu inwestycję pogłębiania toru wodnego do 12,5 m oraz 2) konstrukcja placów składowych nie przystosowana do dużych obciążeń);
 8. rozważenie innych alternatywnych lub uzupełniających kierunków produkcji.

Niewykluczone, że zainteresowanie wyrażą ostatecznie firmy zarówno zajmujące się przemysłem wind-offshore, jak i prowadzące działalność w szeroko pojętej gospodarce morskiej.

Osobiście mam nadzieję, że nowy dzierżawca, a później nabywca to będzie dobrze zarządzane, najlepiej prywatne (i wolne od nacisków politycznych) przedsiębiorstwo (choćby z zagranicznym kapitałem), o zdrowym, wolnorynkowym fundamencie, które będzie w stanie racjonalnie wykorzystać potencjał fabryki i regionu.

Zwłaszcza w kontekście coraz wyraźniej wyłaniających się z fal Morza Bałtyckiego inwestycji dotyczących polskich morskich farm wiatrowych.

Cóż, zobaczymy w połowie sierpnia 🙂

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (91) 488 44 22e-mail: kancelaria@zbrojaadwokaci.pl

Jak skutecznie zgłosić dane do beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru?

Co to jest ten Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Kim jest w ogóle “beneficjent rzeczywisty”, którego dane mają być wpisane do rejestru?

Kto może dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Jakie dane wymagają zgłoszenia?

Jakie podmioty mają obowiązek zgłaszania tych danych?

W jakich terminach powinny nastąpić zgłoszenia?

Kto będzie beneficjentem rzeczywistym w konkretnym przypadku?

Na te oraz inne pytania staramy się odpowiedzieć w naszym najnowszym Przewodniku pt.:

“Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – praktyczny przewodnik dla spółek”.

Znajdziesz go na pasku z lewej strony, albo w zakładce EBOOK TUTAJ >>>

Jak zaplanować zgłoszenie danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

 

Wybór zagadnień został dokonany zgodnie z kryterium wagi dla dokładnego zrozumienia istoty Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Staraliśmy się, aby w naszym opracowaniu znalazły się najważniejsze pojęcia dotyczące CRBR wraz z precyzyjnym objaśnieniem.

Naszym głównym celem była próba zgromadzenia w jednym miejscu najistotniejszych informacji z punktu widzenia osób decyzyjnych w spółkach prawa handlowego, pojęcia beneficjenta rzeczywistego, a także powiązanych z CRBR obowiązków i konsekwencji ich niezrealizowania.

Oprócz wiedzy stricte merytorycznej, w opracowaniu uwzględnione zostały również praktyczne kwestie dotyczące problemów przy ustaleniach, kto jest beneficjentem rzeczywistym, czyli inaczej mówiąc – kto jest osobą decyzyjną w danej organizacji.

Zapraszam 🙂

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (91) 488 44 22e-mail: kancelaria@zbrojaadwokaci.pl

Jak uprawiać żeglarstwo od 30 maja 2020 r.?

Okazuje się, że w piątek doszło do bardzo istotnej zmiany w treści Rozporządzenia.

Przypomnę, że w czwartek pojawił się projekt nowego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Pisałem o tym TUTAJ >>>

Sygnalizowałem, że istotny dla yachtingu będzie tym razem § 6 ust. 9 pkt 2 i 4 projektu Rozporządzenia:

9. Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby:

2) w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób), uczestniczyło nie więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczności;

4)   działalność rozrywkowa i rekreacyjna odbywała się z ograniczeniem do nie więcej niż 150 uczestników, z wyjątkiem wskazanej w ust. 1. 

Wykładnia językowa tych zapisów przewiduje:

 • możliwość korzystania z marin lub przystani żeglarskich, a także udział w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wykorzystaniem infrastruktury do sportów wodnych – bez ograniczenia co do maksymalnej liczby osób (czyli np. regaty żeglarskie, udział w treningu na lądzie i na wodzie);
 • możliwość prowadzenia i brania udziału w działalności rozrywkowej i rekreacyjnej z wykorzystaniem infrastruktury do sportów wodnych z ograniczenie do nie więcej niż 150 uczestników (np. koncert szantowy, trening amatorski lub organizacja rekreacyjnych zajęć żeglarskich);

Treść projektu Rozporządzenia nie przewidywała jednak ponownie żadnego wyraźnego określenia maksymalnej (lub braku ograniczeń) ilości osób na pokładzie jednostki pływającej.

Wątpliwości nadal musiała budzić projektowana treść § 15 Rozporządzenia (luzowanie zakazu zgromadzeń).

§ 15 ust. 8 projektu mówił tak:

8. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań:

1)     danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568) lub z osobami najbliż­szymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu;

2)     2 osób;

3)     150 osób – w przypadku przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych – od dnia 6 czerwca 2020 r.

Ale w czasie konsultacji społecznych zdarzyło się coś niezwykłego

Ostateczna treść Rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw zmieniła istotnie ten zapis.

Zwróć uwagę na nowy § 15 ust. 9 Rozporządzenia:

“Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań do 150 osób. Przyjęcia ślubne, konsolacje lub przyjęcia komunijne, a także inne przyjęcia okolicznościowe mogą być organizowane – od dnia 6 czerwca 2020 r.; obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 1, nie stosuje się”.

Nie będę oceniał trafności takiego zapisu pod kątem skuteczności ograniczania negatywnych ryzyk związanych z COVID 19.

Niemniej, mamy w tym miejscu wyraźne uwolnienie liczby osób (spotkania niezależnie od ich rodzaju) do 150.

To sprawia, że przy braku jakichkolwiek innych obostrzeń (zwłaszcza uwzględniając treść ww. § 6 ust. 9 pkt 2 i 4 Rozporządzenia) możemy korzystać nie tylko z infrastruktury do uprawiania sportów wodnych (bez ograniczeń co do ilości osób), ale i ze sprzętu (tutaj ograniczenie jest – choć dość abstrakcyjne – do 150 osób).

Takie zapisy sprawiają, że w praktyce od 30 maja nie ma ograniczeń co do ilości osób na pokładzie (oczywiście oprócz ilości osób dopuszczalnych z uwagi na zasady bezpieczeństwa) zarówno w czasie prywatnych, indywidualnych rejsów, treningów, czarterów, szkoleń, jak i imprez regatowych.

Czyli możemy żeglować, np. tak:

 

Warto też w tym miejscu przypomnieć (nieco zmienione, np. istnieje już oficjalnie możliwość korzystania na przystaniach żeglarskich z sanitariatów) dodatkowe obowiązki podmiotów uprawnionych do udostępnienia obiektu oraz organizatorów wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych.

Należą do nich:

  1. weryfikacja liczby osób uczestniczących wzajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,

  2. dezynfekcja szatni i węzłów sanitarnych,
  3. zapewnienie osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektusportowego lub sprzętu sportowego środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  4. dezynfekcja urządzeń i sprzętu sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
  5. zapewnienie 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ograniczenie kontaktu pomiędzy tymi osobami.

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Natomiast w przypadku uprawiania sportów wodnych zarówno na terenie infrastruktury (przystani jachtowej), jak i na samym sprzęcie, nie ma już obowiązku zakrywania twarzy.

Podsumowując, zniesienie limitu osób w zakresie spotkań to chyba niespodziewana aktualizacja, ale w oczekiwanym – jak się wydaje – przez branżę jachtingu i przemysłu jachtowego kierunku.

Brakuje na pewno jeszcze otwarcia granicy (co być może nastąpi w połowie czerwca), zwłaszcza tej morskiej 🙂

No i będzie szansa na ratowanie II części sezonu 2020.

Trzeba jednak nadal pamiętać o konieczności zachowania wszystkich pozostałych zasad sanitarnych.

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (91) 488 44 22e-mail: kancelaria@zbrojaadwokaci.pl