Patryk Zbroja

adwokat

Kancelarię adwokacką prowadzi w Szczecinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w tym związanym z prawem morskim.
[Więcej >>>]

eBook

Skuteczna sprzedaż przedsiębiorstwa ST3 Offshore – i co dalej z upadłością?

Patryk Zbroja03 października 2023Komentarze (0)

Nie każdy pamięta, ale upadłość ST3 Offshore została ogłoszona 31.03.2020 r., poprzedzona była dwuletnim, nieskutecznym postępowaniem restrukturyzacyjnym, w czasie którego przepalano szereg publicznych środków na reanimację upadającego już wtedy przedsiębiorstwa.

Po 6 przetargach i trwającym niemal 3 lata postępowaniu upadłościowym, w dniu 20.03.2023 r. doszło do aukcji, na której przedsiębiorstwo ostatecznie nabyła RPGZ XXVIII sp. z o.o., spółka powiązana kapitałowo z duńskim koncernem Vestas.

Pisałem o tym szczegółowo jeszcze w kwietniu we wpisie: „Kiedy wierzyciele ST3 Offshore zostaną zaspokojeni?”

Przedstawiając taką oto grafikę:

Sprzedaż przedsiębiorstwa ST3 Offshore

Ciekawostka jest taka, że po szybko zawartej umowie przedwstępnej, dość długo trwał etap wydawania zgody (w drodze decyzji administracyjnej) przez ministra właściwego ds. gospodarki morskiej.

Nie wchodząc tutaj w przyczyny takie stanu rzeczy, etapy 2 i 3 nastąpiły po sobie bardzo szybko i we wrześniu sprzedaż zakładu na rzecz nabywcy stała się faktem.

Tym samym, na rachunek syndyk trafiło ponad 170.000.000 zł.

Są to środki wystarczające na spłatę kosztów upadłości i dające dużą szansę na znaczne zaspokojenie ponad 400 wierzycieli (oczywiście jedynie w zakresie należności głównych, czyli bez odsetek)

Jak zatem wygląda aktualnie postępowanie w tej sprawie?

Lista wierzytelności

W dniu 15.09.2023 r. została wreszcie formalnie opublikowana (obwieszczona) lista wierzytelności.

Wierzycielowi lub upadłej spółce przysługuje sprzeciw od uznania albo o odmowie uznania wierzytelności.  W piątek, 29.09.2023 r., minął właśnie termin na złożenie sprzeciwu do listy wierzytelności.

Czekamy teraz na informację, czy takie sprzeciwy wpłynęły czy też nie.

Jeżeli nie, i to będzie dobra wiadomość dla większości wierzycieli, sędzia-komisarz zatwierdzi listy wierzytelności. A to oznacza, że poznamy łączną wartość wszystkich zobowiązań upadłego przedsiębiorstwa.

Jeżeli sprzeciwy wpłynęły – trafią do sędziego komisarza. Czas na rozpatrzenie sprzeciwu to niestety dodatkowe 2 miesiące.

Zmiana firmy spółki

Mało tego, na postanowienie w sprawie sprzeciwu przysługuje jeszcze zażalenie. Wnosi się je w terminie tygodnia od dnia opublikowania  postanowienia dot. sprzeciwu. Zażalenie rozpatruje sąd upadłościowy, który jest innym organem niż sędzia-komisarz.

W przypadku nieuznania wierzytelności, po wyczerpaniu wszystkich możliwości w postępowaniu upadłościowym (tj. złożeniu sprzeciwu i ewentualnie zażalenia), wierzyciel może dochodzić swojego roszczenia w zwykłym trybie sądowym. Podkreślić trzeba, że jest to możliwe dopiero po zakończeniu postępowania upadłościowego albo po jego umorzeniu. Tak więc szansa na jego zaspokojenie (nawet w przypadku wygranej) będzie już wtedy nieduża.

Częściowe zatwierdzenie listy

Tryb odwoławczy może znacznie przedłużyć postępowanie upadłościowe na tym etapie sprawy.

Istnieje w takim przypadku możliwość częściowego zatwierdzenia listy wierzytelności przez sędziego-komisarza.

Po upływie terminu do wniesienia sprzeciwów sędzia-komisarz zatwierdza listę wierzytelności w tej części, która nie jest objęta sprzeciwami. W sprawie ST3 Offshore może to dotyczyć np. wierzytelności pracowniczych.

Niestety takie częściowe zatwierdzenie nie uprawnia jeszcze do bezpośredniej wypłaty należności.

Potrzebny jest do tego plan podziału. I dopiero po jego sporządzeniu i uprawomocnieniu wypłata będzie możliwa.

Kolejność zaspokajania wierzycieli

W sytuacji, gdy firma ogłasza upadłość i ma ograniczone środki do podziału między swoich wierzycieli, istnieją określone zasady ustalające, kto i kiedy dostaje pieniądze.

Zasada uprzywilejowania

Zgodnie z tą zasadą, należności z niższego „poziomu” będą zaspokajane dopiero po pełnym zaspokojeniu tych z wyższego „poziomu”.

Innymi słowy, jeśli mamy trzy kategorie należności:

I – pierwsza czyli należności pracownicze,

II – druga, np. należności z tytułu podatków,

III – trzecia, np. odsetki od należności głównych,

to wierzyciele, których należności sklasyfikowane są np. w kategorii II, dostaną swoje pieniądze dopiero po zaspokojeniu w całości wierzycieli, z należnościami z kategorii I.

Zasada proporcjonalności

Oznacza, że jeśli kwota ze sprzedaży ST3 Offshore nie wystarczy, aby zaspokoić wszystkie należności z danej kategorii w całości, wówczas wypłata następuje stosunkowo do wysokości każdej z nich.

Jeśli więc masa upadłości nie wystarcza na zaspokojenie I kategorii w całości, to należności z niej będą zaspokajane proporcjonalnie do ich wysokości, a należności z kategorii II i III w ogóle nie zostaną zaspokojone.

Plan podziału funduszów masy upadłości

Dopiero po rozpatrzeniu wszystkich sprzeciwów i ew. zażaleń sędzia-komisarz może zatwierdzić listę wierzytelności.

Następnym krokiem jest przygotowanie przez syndyka planu podziału środków uzyskanych ze sprzedaży przedsiębiorstwa. A sędzia komisarz ma uprawnienie wprowadzenia poprawek do planu podziału lub może zlecić syndykowi dokonanie określonych zmian.

W ciągu dwóch tygodni od obwieszczenia planu podziału wierzyciel może wnieść zarzuty, które będą rozpoznawane przez sędziego-komisarza. Wydaje on postanowienie, na które przysługuje zażalenie, które można wnieść w terminie tygodnia od dnia publikacji. Zażalenie rozpoznaje sąd upadłościowy.

Zatwierdzenie planu ma charakter całościowy, co oznacza, że nie można go zatwierdzić jedynie w części. Ma to wpływ na procedury kontrolne, takie jak zgłaszanie zarzutów wobec planu podziału lub składanie zażaleń w sprawie zarzutów, które mogą wydłużyć proces zatwierdzania planu.

Czas na spłatę

Przed faktycznym zaspokojeniem wierzycieli spłacone będą koszty powstałe po ogłoszeniu upadłości, tj. koszty sądowe, wynagrodzenie syndyka, itp.

Następnie można zacząć spłatę wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości. Syndyk wypłaca wierzycielom odpowiednie kwoty lub dokonuje przelewów na ich rachunki bankowe. A po zakończeniu realizacji planu, sporządza sprawozdanie z całego procesu.

Wykonanie planu podziału faktycznie kończy postępowanie upadłościowe.

Czyli trochę ta procedura jeszcze potrwa…

Ale wierzyciele mogą mieć wyjątkowe poczucie, że są już na ostatniej prostej w miarę skutecznej upadłości.

A to w Polsce nie jest zasadą.

Patryk Zbroja
adwokat

***

Bezpieczne nabycie jachtu

Sezon żeglarski dobiega końca.

Świadczą o tym nie tylko coraz zimniejsze poranki i silniejszy wiatr, ale także kumulacja zbliżających się imprez targowych. Mam na myśli zwłaszcza te najbardziej spektakularne w Cannes (gdzie ruszam już jutro), Monaco i Genuę.

Okazuje się, że aktualna sytuacja na rynku jachtowym (zwłaszcza jachtów nowych) sprzyja decyzji o nabyciu jednostki w najbliższym czasie [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Patryk Zbroja w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Patryk Zbroja w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: