Patryk Zbroja

adwokat

Kancelarię adwokacką prowadzi w Szczecinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w tym związanym z prawem morskim.
[Więcej >>>]

eBook

Kiedy wierzyciele ST3 Offshore zostaną zaspokojeni?

Patryk Zbroja24 kwietnia 2023Komentarze (0)

Branża polskiej morskiej energetyki wiatrowej i przedstawiciele szeroko pojętej gospodarki morskiej doskonale wiedzą, że postępowanie upadłościowe ST3 Offshore osiągnęło ostatni bardzo ważny kamień milowy.

Jednak pytanie, kiedy faktycznie 400 wierzycieli upadłego przedsiębiorstwa zostanie zaspokojonych, pozostaje nadal otwarte.

Przetarg na zakup przedsiębiorstwa ST3 Offshore w upadłości

Krótkie przypomnienie ostatnich wydarzeń.

Pewnie już nie pamiętasz, ale upadłość ST3 Offshore została ogłoszona w dniu 31.03.2020 r. (dobrze ponad 3 lata temu). Poprzedzona była 2 letnim okresem nieudanej restrukturyzacji.

Po ogłoszeniu 6 przetargu na zakup upadłego przedsiębiorstwa wpłynęły dwie oferty (różniły się kwotą 2 zł).

A w dniu 20.03.2023 r. doszło do ustnej aukcji.

Na aukcji stawił się tylko jeden oferent: RPGZ XXVIII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (powiązany kapitałowo z koncernem Vestas).

Zaproponował postąpienie do kwoty 170.500.002 zł i syndyk – Natalia Leszczyńska dokonała jej przybicia. Natomiast nadzorująca postępowanie Sędzia-komisarz zatwierdziła wybór oferenta.

Nikt tego postanowienia nie zaskarżył.

W konsekwencji została zawarta przedwstępna umowy sprzedaży (pomiędzy syndykiem a RPGZ XXVIII sp. z o.o.).

Czy to koniec procesu nabywania?

Oczywiście – jeszcze nie.

Zgoda ministra ds. gospodarki morskiej

Na zbycie nieruchomości, która stanowią składnik majątku ST3 Offshore wymagana jest w pierwszej kolejności zgoda ministra właściwego ds. gospodarki morskiej.

Aktualnie piłka jest zatem po stronie ministra Marka Gróbarczyka.

Zgoda powinna być udzielona w drodze decyzji administracyjnej (w instrukcyjnym terminie miesiąca od dnia doręczenia wniosku syndyka z załącznikami).

W sprawie spółki celowej koncernu Vestas raczej w grę nie wchodzi brak zgody. Takie działanie byłoby co najmniej niezrozumiałe i zapewne mocno ochłodziłoby polsko-duńskie relacje, które nawet na poziomie politycznym wydają się być aktualnie bardzo dobre.

Spodziewana pozytywna decyzja ministra to jednak nie koniec procedury.

Prawo pierwokupu

Kolejna umowa pomiędzy syndykiem a nabywcą nie może mieć jeszcze charakteru ostatecznego, lecz musi być warunkowa.

Po jej zawarciu syndyk wezwie uprawnione podmioty (m.in. Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście SA oraz Skarb Państwa) czy korzystają z ustawowego prawa pierwokupu.

W przypadku nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Port, prawo pierwokupu przysługuje dodatkowo Skarbowi Państwa i zarządzającemu strefą ekonomiczną.

Każdy z ww. podmiotów (według nowych przepisów) będzie miał termin do 3 miesięcy od dnia doręczenia wezwania na wykonanie prawa pierwokupu.

Dopiero w przypadku złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu przez wszystkie uprawnione podmioty, strony przystąpią do zawarcia umowy ostatecznej tj. umowy sprzedaży przedsiębiorstwa i przeniesienia nieruchomości.

I to dopiero na jej podstawie dojdzie do formalnego przeniesienia prawa własności, a także do zapłaty zaoferowanej ceny (zapłacone wadium zostanie zaliczone na jej poczet).

Czyli schemat wygląda mniej więcej tak:Wierzyciele ST3 Offshore

I jesteśmy przy pkt 1).

Można zatem przyjmować zakłady, ile to jeszcze potrwa.

Może pewnym wyznacznikiem będzie tutaj czas kampanii parlamentarnej i chęć pochwalenia się „skutecznym zbyciem przedsiębiorstwa” przez rządzących 😉

Zobaczymy…

Spłata wierzycieli ST3 Offshore

Po zawarciu trzeciej umowy, przenoszącej własność, syndyk ma możliwość w pierwszej kolejności spłaty zobowiązań powstałych po ogłoszeniu upadłości.

A dopiero po uregulowaniu wszystkich kosztów powstałych w okresie upadłości, będzie można przystąpić do zaspokajania wierzycieli.

Podstawą tych czynności będzie ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, który zostanie przygotowany przez syndyka.

Tyle tylko, że aby ten plan podziału przygotować trzeba mieć najpierw zatwierdzoną przez sędziego-komisarza listę wierzytelności.

Listę taką przygotowuje syndyk i składa sędziemu-komisarzowi w formie elektronicznej.

W przypadku ST3 Offshore lista taka została złożona już w dniu 1 marca 2021 r. (ponad 2 lata temu). W toku postępowania zostały również sporządzone i złożone uzupełniające listy wierzytelności. Niestety nadal trwa ich weryfikacja.

Lista wierzytelności powinna zostać formalnie obwieszczona.

Niezadowolonemu wierzycielowi lub upadłej spółce przysługuje sprzeciw na uznanie lub odmowę uznanie wierzytelności. Sprzeciw rozpoznaje również sędzia-komisarz. Powinien być rozstrzygnięty w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia. A na postanowienie ws. sprzeciwu przysługuje jeszcze dodatkowo zażalenie.

Dopiero po wyczerpaniu tych instrumentów, sędzia-komisarz zatwierdza listę wierzytelności.

I dopiero wtedy syndyk ma możliwość przygotowania planu podziału funduszy masy (czyli środków uzyskanych ze sprzedaży po odjęciu kosztów powstałych w czasie postępowania).

Procedura jest zatem również w tym przypadku jeszcze długa.

I szczerze mówiąc, dotychczasowe opóźnienia w pracy wydziału upadłościowego w tej sprawie nie dają podstaw do zbyt dużego optymizmu co do terminu zakończenia postępowania upadłościowego.

A przede wszystkim – niezmiernie trudno odpowiedzieć na pytanie: „Kiedy wierzyciele ST3 Offshore zostaną zaspokojeni?”

Bądźmy w kontakcie.

Na pewno będziemy sprawie uważnie przyglądać się dalej.

Patryk Zbroja
adwokat

***

MEW w Szczecinie – ważą się losy ST3 Offshore

Powoli zbliżamy się do 3 rocznicy ogłoszenia upadłości ST3 Offshore (31.03.2020 r.) i 2 rocznicy pierwszego przetargu na zakup upadłego przedsiębiorstwa (10.03.2021 r.)

Cena wywoławcza została określona wtedy na kwotę 234.680.000 zł.

Niestety, pomimo sporego nieformalnego zainteresowania, w tym spółek Skarbu Państwa, chętnych nie było [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Patryk Zbroja w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Patryk Zbroja w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: