Patryk Zbroja

adwokat

Kancelarię adwokacką prowadzi w Szczecinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w tym związanym z prawem morskim.
[Więcej >>>]

eBook

Zmiana firmy spółki a wpis do KRS – czyli od kiedy spółka SPP może używać nazwy Stocznia Szczecińska?

Patryk Zbroja16 sierpnia 20182 komentarze

Firma (nazwa) to jeden z ważniejszych elementów w działalności każdej spółki, bez względu na to, jakie usługi świadczy.

Wszakże potencjalni klienci i kontrahenci stykają się z nowym podmiotem w pierwszej kolejności poprzez poznanie jego firmy.

Firma przedsiębiorcy dostarczyć też może klientom i kontrahentom informacji o rodzaju i zakresie działalności spółki.

Nie ma w tym więc nic dziwnego, że osoby zakładające i zarządzające przedsiębiorcami starają się nadawać im jak najbardziej przyciągające nazwy, nierzadko sięgając po nazwy historyczne, za którymi stoi długotrwała tradycja i jakość. A dynamiczny rozwój technologii i świadczonych na rynku usług wymusza niejednokrotnie na spółkach dokonywanie różnych zmian, w tym także zmiany firmy.

Zmiana firmy spółki

Mało jest osób w branży gospodarki morskiej, które nie słyszałyby o „Stoczni Szczecińskiej” i jej ostatniej „reaktywacji”.

Dla osób nie do końca zorientowanych w branży, bardzo pozytywne wrażenie robi nie tylko strona internetowa „Stoczni”, na której wprost jest odniesienie do „70-letniej tradycji”, ale i szeroki przekaz o „odbudowie” przemysłu stoczniowego w Szczecinie.

Coś tu jednak nie gra…

Dość przypomnieć, że historia Stoczni Szczecińskiej jest długa i bogata. Została zakończona upadłością.

Aby ją w skrócie prześledzić, możesz choćby zerknąć TUTAJ >>>.

Natomiast podmiot, który posługuje się aktualnie nazwą Stocznia Szczecińska, to nikt inny tylko Szczeciński Park Przemysłowy sp. z o.o. (SPP). Aktualne potwierdzenie danych SPP znajdziemy oczywiście w wyszukiwarce KRS.

Czyli z jednej strony mamy założone w 2013 roku nowe przedsiębiorstwo (SPP sp. z o.o.), a z drugiej to samo przedsiębiorstwo korzysta przynajmniej od początku 2018 roku z nazwy „Stocznia Szczecińska”.

Z informacji medialnych wynika jedynie, że wspólnicy SPP zmienili umowę spółki i nadali jej nową firmę – „Stocznia Szczecińska”. Zabieg ten ma być symbolicznym powrotem do historii i tradycji „Stoczni”, a  której kontynuatorem ma być właśnie Szczeciński Park Przemysłowy.

Nie trzeba szczególnie podkreślać, że zmiana dotychczasowej firmy spółki pociąga za sobą istotne następstwa prawne.

W tym miejscu pojawia się jednak – jak widać na przykładzie SPP – podstawowa wątpliwość, kiedy zmiana firmy (nazwy) spółki może formalnie obowiązywać – czy od momentu podjęcia uchwały przez wspólników (mowa tutaj o tzw. wpisie deklaratoryjnym), czy też od momentu jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym (tzw. wpis konstytutywny)?

Zmiana firmy spółki

Na czym polega różnica?

Wpis konstytutywny oznacza, że czynność, która podlega takiemu wpisowi, jest ważna dopiero z chwilą wpisu do KRS, a precyzyjniej – z chwilą wpisu do rejestru.

Chodzi oczywiście o Krajowy Rejestr Sądowy, którego nie należy mylić z Krajową Radą Sądownictwa 😉

Zasadą jest, że konstytutywny charakter wpisu musi wynikać z przepisu prawa. Może jednak w niektórych przypadkach wynikać również pośrednio (o czym niżej).

Wpis deklaratoryjny z kolei dotyczy czynności, które ważne są od chwili ich dokonania (np. podjęcia uchwały). A więc dla skuteczności takich zmian nie trzeba czekać na moment dokonania wpisu do KRS. Przykładem wpisu deklaratoryjnego będzie zmiana składu zarządu spółki z o.o., gdzie do skutecznego ustanowienia nowego członka zarządu dochodzi już z chwilą podjęcia przez zgromadzenie wspólników lub radę nadzorczą stosownych uchwał. Wpis do KRS jedynie potwierdza tę czynność.

Odnosząc powyższe do kwestii zmiany firmy spółki, należy się zastanowić, jaki charakter ma wpis takiej zmiany do KRS w przypadku spółek prawa handlowego.

Kodeks spółek handlowych (KSH) przewiduje wobec spółek kapitałowych (spółki z o.o. i spółki akcyjnej), że zmiana firmy (nazwy) wymaga zmiany umowy spółki.

Nazwa spółki z o.o. jest bowiem integralnym elementem umowy spółki. A zatem jej zmiana wymaga odpowiedniej zmiany umowy (czyli w praktyce odpowiedniej uchwały wspólników zawartej w formie aktu notarialnego).

Co prawda wpis zmiany firmy nie jest wskazany w KSH wprost jako mający charakter konstytutywny. Jednak z uwagi na to, że do zmiany firmy potrzebna jest właśnie zmiana umowy spółki, a która staje się skuteczna dopiero po jej wpisie do KRS, wpis nowej firmy (nazwy) również będzie konstytutywny.

Warto zauważyć, że konstytutywny charakter wpisu w sprawach tego typu nie jest przypadkowy.

Co prawda wspólnicy mają dość sporą swobodę w doborze firmy.

Niemniej pamiętać trzeba o kodeksowej zasadzie wyłączności firmy (art. 433 § 1 Kodeksu cywilnego), głoszącej:

firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.

Innymi słowy nazwa danej spółki powinna odróżniać się wystarczająco od innych nazw spółek działających na tym samym rynku. Przy czym, brzmienie takiej nazwy powinno pozwalać przeciętnemu uczestnikowi obrotu bez problemu zidentyfikować przedsiębiorcę, z którym ma do czynienia.

Dodam, że jednym z podstawowych obowiązków sądu rejestrowego (KRS) jest merytoryczna kontrola zgodności z przepisami prawa załączonych do wniosku o wpis dokumentów, tzn. czy dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa. Obowiązek ten dotyczy również badania wyłączności firmy.

Możesz sobie zatem bez problemu wyobrazić sytuację, że w konkretnym przypadku KRS może odmówić dokonania wpisu zmienionej nazwy, która narusza zasadę wyłączności na danym terytorium.

Przykład wątpliwości co do firmy „Stocznia Szczecińska” dla innej spółki działającej na terenie Szczecina zwłaszcza w tej samej branży jest tutaj szczególnie transparentny…

A co ten wpis konstytutywny oznacza w praktyce?

Konstytutywny charakter wpisu przesądza o tym, że po prostu zmiana firmy spółki stanie się skuteczna i obowiązująca dopiero z chwilą zarejestrowania wpisu w KRS.

Taki zabieg ma zresztą nie tylko istotne znaczenie prawne, ale także praktyczne. Nową nazwą spółka posługiwać się może bowiem dopiero po dokonaniu wpisu i zarejestrowaniu go w rejestrze.

Dlatego też, w mojej ocenie, posługiwanie się nową zmienioną firmą spółki przed wpisaniem zmiany do KRS, jest działaniem nieuprawnionym, naruszającym bezpieczeństwo obrotu i wprowadzającym w błąd potencjalnych kontrahentów co do nazwy podmiotu, w którym wchodzą w stosunki prawne.

Wracając do przykładu Stoczni Szczecińskiej…

Jak wynika z KRS (stan na dzień 16.08.2018 r.), Szczeciński Park Przemysłowy sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie nadal figuruje pod niezmienioną nazwą.

Spółka ta – z uwagi na konstytutywny charakter wpisu zmiany swojej firmy (nazwy) – nie jest uprawniona do posługiwania się jakąkolwiek inną nazwą, w tym nazwą „Stocznia Szczecińska”, choćby wspólnicy zmienili już umowę spółki w tym zakresie (i to niezależnie od kwestii ewentualnych praw innych podmiotów do tej akurat historycznej nazwy).

A dokonując zmiany firmy spółki pamiętać należy, że posługiwanie się nową firmą jest prawnie uzasadnione dopiero od momentu dokonania wpisu w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym).

Patryk Zbroja
adwokat

***

Bezpieczne nabycie jachtu

Sezon żeglarski dobiega końca.

Świadczą o tym nie tylko coraz zimniejsze poranki i silniejszy wiatr, ale także kumulacja zbliżających się imprez targowych. Mam na myśli zwłaszcza te najbardziej spektakularne w Cannes (gdzie ruszam już jutro), Monaco i Genuę.

Okazuje się, że aktualna sytuacja na rynku jachtowym (zwłaszcza jachtów nowych) sprzyja decyzji o nabyciu jednostki w najbliższym czasie [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Patryk Zbroja w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Roman 13 sierpnia, 2021 o 11:44
  Prawnik 22 stycznia, 2022 o 22:44

  Temat Stoczni Szczecińskiej jest mi znany, ostatnio kojarzy mi się z pewną stępką 😉

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Patryk Zbroja w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: