Patryk Zbroja

adwokat

Kancelarię adwokacką prowadzi w Szczecinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w tym związanym z prawem morskim.
[Więcej >>>]

eBook

Miłośnicy jachtingu z dużymi nadziejami czekali na kolejne Rozporządzenie luzujące ograniczenia w zakresie uprawiania sportów wodnych.

Osobiście rozpocząłem sezon wczoraj, żeglując rekreacyjnie w przepisowe 2 osoby na Jeziorze Dąbie w Szczecinie. Pogoda była znakomita, chłodno, ale sporo słońca i wietrznie (wiatr W-SW, 14-25 knotów), czyli moje ulubione warunki 🙂

No, ale do rzeczy.

W ostatnim tygodniu w mediach pojawiły się sygnały o możliwości prowadzenia szkoleń i egzaminów z możliwością żeglugi (zgodnie z rekomendacją Polskiego Związku Żeglarskiego i Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego) nawet 4 osób na pokładzie jednej jednostki, tj. 3 kursantów + 1 instruktor (choć w Rozporządzeniu obowiązującym od 4.05.2020 r. nadal była mowa o ogólnym zakazie spotkań i jedynie o 2 osobach na pokładzie, chyba że żeglować miały osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie)

Ba, w ramach dalszego “odmrażania”, spotkać można też oficjalne grafiki jednego z Ministerstw dotyczące szerszego korzystania ze sportów wodnych z liczbą osób na pokładzie zgodną z dokumentacją jednostki pływającej (przykład to: wioślarska 8 ze sternikiem, 6 osób na jachcie motorowym, czy duża jednostka czarterowa na 8 lub 10 osób, zgodnie z kartą bezpieczeństwa).

 

A samo Ministerstwo utwierdza nas w przekonaniu, odpowiadając na pytania w taki sposób:

    1. Czy można pływać na jachcie 6 osobowym w grupie 6 osób, które nie są ze sobą spokrewnione?

W tej chwili nie ma limitu osób pływających na danej jednostce, natomiast liczba osób nie może przekraczać liczby osób dopuszczonej na danej jednostce pływającej.

    1. Czy zniesienie ograniczenia w sportach wodnych dotyczy tylko rekreacji czy także działalności zorganizowanej klubów sportowych?

Zniesienie limitu osób korzystających ze sportów wodnych i motorowodnych dotyczy zarówno rekreacji, jak i działalności klubów sportowych np. zorganizowanych zajęć sportowych. Na danej jednostce może przebywać tyle osób, ile wynosi dopuszczalna liczba (zgodna ze specyfikacją jednostki pływającej). Jednocześnie należy przestrzegać zasad dystansowania społecznego oraz obowiązku zakrywania ust i nosa w marinach, na przystaniach itp.

Również z niecierpliwością od kilku dni czekałem na projekt Rozporządzenia, ale tym razem się nie doczekałem.

Nie widziałem nigdzie projektu, nie widziałem też możliwości społecznych konsultacji.

Rozporządzenie (tym razem już bez konsultacji) ukazało się tradycyjnie na ostatnią chwilę i zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw wczoraj (poz. 878).

Znajdziesz je TUTAJ >>>

W przerwie pomiędzy położeniem kolejnej warstwy farby w odświeżanej (po gospodarsku) łazience zapoznałem się się z treścią nowego prawa, no i…

ręce mi opadły 🙁

***

Pamiętasz pewnie, że od 4.05.2020 r. obowiązywał zapis:

§ 8 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret 4 Rozporządzenia, który wyłączał ogólny zakaz prowadzenia działalności m.in. wobec:

działalności sportowej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w grupie 93.1) i rekreacyjnej w zakresie transportu rekreacyjnego oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w podklasie 93.29.Z), prowadzonej przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów wodnych i motorowodnych lub rekreacji, przy czym z jednego sprzętu (w tym kajaka, łódki, rowerka wodnego, motorówki, skutera wodnego) mogą korzystać w tym samym czasie nie więcej niż 2 osoby, z wyłączeniem osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie“.

Umożliwiał on zatem funkcjonowanie przystani jachtowych oraz wprost (niezależnie od wątpliwości interpretacyjnych) dopuszczał możliwość korzystania z jednego sprzętu zgodnie z “regułą 2 osób”.

Już wtedy zwracałem uwagę, że taki zapis powinien mieć swoją konsekwencję poprzez wyraźne wyłączenie tych 2 osób z zakazu spotkań (niezależnie od ich rodzaju), o którym mowa było w § 13 ust. 1 Rozporządzenia.

Jak to wygląda aktualnie?

Niestety, jeszcze gorzej…

Rozporządzenie z 16.05.2020 r. po prostu w tym samym § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b tiretwyłącza ponownie ogólny zakaz prowadzenia działalności m.in. wobec:

działalności sportowej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w grupie 93.1) i rekreacyjnej w zakresie transportu rekreacyjnego oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w podklasie 93.29.Z), prowadzonej przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów wodnych i motorowodnych lub rekreacji”.

Niby podobnie, ale nie ma jak widać reguły 2 osób.

Czy to sprawia, że uprawiając sporty wodne można korzystać ze sprzętu w sposób nieograniczony co do liczby osób?

Gdyby autor Rozporządzenia wyraźnie tak napisał (np. poprzez dodanie wprost, że:

“liczba osób korzystającej ze sprzętu wodnego nie może przekraczać liczby osób dopuszczonej na danej jednostce pływającej”), 

to można byłoby tak uznać.

Problem znów w tym, że pozostał § 13 ust. 1 Rozporządzenia, który nadal zakazuje: organizowania zgromadzeń oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi. Nowością jest dodanie w tym miejscu możliwości spotkań do 2 osób (np. randka albo spotkanie z przyjacielem przy piwie, albo w celu wspólnego pożeglowania).

W treści Rozporządzenia nie ma również regulacji wprost odnoszącej się do możliwości szkoleń i egzaminów, a także dotyczącej ilości osób na pokładzie jednostki pływającej w czasie ich prowadzenia.

Dodano jednak jeden zapis (§ 13 ust. 2 in fine Rozporządzenia), który ogranicza zakaz zgromadzeń lub spotkań dodatkowo w przypadkach związanych z “organizacją i przeprowadzaniem egzaminów określonych w przepisach odrębnych“.

Nie za bardzo jednak wiadomo, o jakie egzaminy chodzi i jakie przepisy odrębne, które mają je określać.

Wyjątek nie dotyczy jednak na pewno prowadzenia szkoleń żeglarskich i motorowodnych.

***

Spójna wykładnia tych zapisów niestety nie potwierdza tego, o czym pisze Ministerstwo Sportu.

W mojej ocenie z aktualnego Rozporządzenia, obowiązującego od 18.05.2020 r., nie wynika możliwość żeglowania w liczbie większej niż 2 (chyba że żeglujemy z osobami najbliższymi).

Zwróć również uwagę, że wykładnia Ministerstwa nie może być uznana jako oficjalne stanowisko autora Rozporządzenia (jako tzw. wykładnia autentyczna). Autorem Rozporządzenia jest Rada Ministrów, a nie Minister Sportu. Przede wszystkim jednak treść Rozporządzenia jest po prostu niezgodna z tym, na co wskazuje Ministerstwo. I nie będzie wykluczać mniej korzystnego dla Ciebie stanowiska innych organów państwa. Pamiętaj o tym!

Dobra strona tej sytuacji jest taka, że w przypadku ewentualnego sporu o nałożenie mandatu, czy kary administracyjnej większość wątpliwości (nie tylko tych o charakterze konstytucyjnym), moim zdaniem powinna być przez Sądy rozwiązywana na Twoją korzyść 🙂

Pamiętaj jednak, co powtarzam też konsekwentnie, że nie walczymy tutaj z nierzetelnymi i nieprzemyślanymi przepisami, ale przede wszystkim z epidemią COVID-19.

Zachowaj jednak zawsze umiar i rozsądek w korzystaniu ze swoich uprawnień.

***

W każdym razie, pisząc delikatnie, treść Rozporządzenia na pewno nie pomaga rozwiewać prawnych wątpliwości w sprawie uprawiania żeglarstwa od 18.05.2020 r.

A dosadniej – mamy do czynienia po prostu z kolejnym nieprofesjonalnie przygotowanym aktem prawnym.

Jeżeli chciałbyś lub chciałabyś poznać nieco więcej szczegółów zapraszam do bardziej szczegółowego (jeszcze ciepłego) eBooka pt. “Uprawianie jachtingu w czasie epidemii. Stan prawny na 18.05.2020 r.

Szczegóły znajdziesz też TUTAJ >>>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (91) 488 44 22e-mail: kancelaria@zbrojaadwokaci.pl

Dzisiaj przeprowadziliśmy kolejny Webinar 🙂

Tym razem było o branży offshore.

Tytuł: “Rozwój morskiej energetyki wiatrowej jako szansa dla polskiej gospodarki!”

Organizatorem wydarzenia była kancelaria Zbroja Adwokaci.

Partnerami wydarzenia byli:

GospodarkaMorska.pl

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW)

Polskie Forum Technologii Morskich

spółka GOTECH

A tak prezentowała się grafika naszego wydarzenia:

Morska energetyka wiatrowa to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki światowej. Inwestycje dokonywane w tym kierunku mogą być bardzo skuteczną odpowiedzią również na wyzwania stojące przed polską energetyką.
Czy rozwój tej branży może stać się swoistym motorem rozwoju polskiej gospodarki, w tym w szczególności gospodarki morskiej?
Jak wygląda aktualna kondycja firm zajmujących się produkcją i usługami dla sektora offshore w Polsce?
Jakie są uwarunkowania i potrzeby ich działalności?Na te, ale i inne pytania staraliśmy się odpowiedzieć w czasie Webinaru.

Możesz go obejrzeć i odsłuchać na profilu Kancelarii na YouTube TUTAJ>>>

Jakub Budzyński (Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej) przedstawił interesującą prezentację dotyczącą obecnego stanu morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, perspektywy rozwoju rynku i łańcucha dostaw w tej branży, a także działania podejmowanie przez PTMEW w tym zakresie.

Jerzy Czuczman (Prezes Polskiego Forum Technologii Morskich) zaprezentował potencjał członków Polskiego Forum Technologii Morskich oraz ich zaangażowanie na rzecz offshore wind.

Mariusz Batura (Prezes GOTECH sp. z o.o.) opisał drogę firmy GOTECH w kierunku morskiej energetyki wiatrowej, a także rozwój rynku offshore jako szansę dla zachodniopomorskich firm gospodarki morskiej, w tym istniejące uwarunkowania i potrzeby.

Ja natomiast przedstawiłem w skrócie aktualny etap postępowania upadłościowego ws. ST3 Offshore, wyrażając pogląd, że upadłość tej firmy to nie koniec zachodniopomorskich marzeń o morskiej energetyce wiatrowej, a szansa na oczyszczenie przedpola i bardziej sensowne inwestycje w tym kierunku.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (91) 488 44 22e-mail: kancelaria@zbrojaadwokaci.pl

Jak pewnie wiesz w dniu 31 marca 2020 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie ogłosił upadłość spółki ST3 Offshore.

Początkowo termin posiedzenia był zaplanowany na dzień 25.03.2020 r., ale z uwagi na epidemię zostało ono zdjęte z wokandy.

Ale już po paru dniach, 31.03.2020 r.  na posiedzeniu niejawnym Sąd orzekł o upadłości, uwzględniając wniosek złożony przez spółkę jeszcze w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego na początku 2020 r., kiedy było już wiadome, że nie jest w stanie zrealizować jakiegokolwiek układu.

O okolicznościach bezpośrednio sprzed ogłoszenia upadłości pisałem TUTAJ >>>

 

POSTANOWIENIE O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI SPÓŁKI ST3 OFFSHORE

W ostatnich dniach do wierzycieli dotarła – z lekkim poślizgiem – sądowa korespondencja, zawierająca postanowienie o ogłoszeniu upadłości w tej sprawie.

Orzeczenie jest jawne (choć czeka jeszcze na obwieszczenie) i wygląda tak:

Wśród niektórych wierzycieli, których roszczenia były objęte restrukturyzacją i zatwierdzonym prawomocnie układem zapadła mała konsternacja.

Skoro są już na liście wierzycieli, to dlaczego muszą jeszcze raz ponownie się zgłaszać?

I co oznacza wskazane w pkt II postanowienia “wezwanie wierzycieli upadłego zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości“?

Trzeba zacząć od tego, że poprzez ogłoszenie upadłości, z dniem 31.03.2020 r. zostało rozpoczęte zupełnie nowe postępowanie, odrębne od prowadzonego dotychczas postępowania restrukturyzacyjnego.

W konsekwencji każdy z wierzycieli spółki, który chciałby uzyskać zaspokojenie przysługujących mu wierzytelności powinien na nowo dokonać formalnego ich zgłoszenia, tym razem w postępowaniu upadłościowym.

ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI WOBEC SPÓŁKI ST3 OFFSHORE

Jeżeli chcesz poczytać nieco więcej o samym zgłoszeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, to zerknij na GospodarkaMorska.pl TUTAJ >>>

Jak to wygląda wobec spółki ST3 Offshore?

Zgłoszenie wierzytelności powinno nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni.

Uwaga!

Termin ten liczony jest nie od dnia ogłoszenia upadłości (31.03.2020 r.), lecz od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które przynajmniej do dzisiaj jeszcze nie nastąpiło.

Inaczej mówiąc, wskazany 30-dniowy termin w ogóle nie rozpoczął jeszcze swoje biegu.

Tak w ogóle, to sytuacja zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym spółki ST 3 Offshore jest wyjątkowa.

Zbiegła się ona w czasie z pandemią koronawirusa i wprowadzonymi w związku z tym ograniczeniami, w tym m.in. pracy sądów i specyficznym obliczaniem biegu terminów.

W tym samym dniu, co ogłoszenie upadłości spółki, równolegle weszła w życie tzw. specustawa dot. koronawirusa, przewidująca (art. 15zzs ust. 1 pkt 1 „ustawy covid”), że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Jednocześnie, ustawa przewiduje, że czynności procesowe dokonane w tym okresie zachowują swoją ważność i skuteczność i nie wymagają powtórzenia po zniesieniu stanu epidemii.

To sprawia, że możliwe są np. takie warianty:

  1. publikacja obwieszczenia o upadłości w najbliższych dniach – 30-dniowy termin nie rozpocznie jednak biegu do czasu zakończenia stanu epidemii.
  2. publikacja obwieszczenia o upadłości po zakończeniu stanu epidemii – wtedy 30-dniowy termin rozpocznie swój bieg od dnia obwieszczenia;

Z drugiej strony, brak obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie oznacza, że wierzyciele nie mogą już teraz dokonywać odpowiednich zgłoszeń.

Przeciwnie, takie zgłoszenia zachowają swoją skuteczność i wywoływać będą przewidziane przez ustawę skutki.

Po upływie terminu do zgłoszenia i sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności syndyk powinien niezwłocznie sporządzić listę wierzytelności. Teoretycznie powinno to nastąpić nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu okresu przewidzianego do zgłaszania wierzytelności.

Tak więc, na końcową listę wierzytelności w sprawie ST3 Offshore pewnie jeszcze trochę poczekamy, zwłaszcza – jak się wydaje – przynajmniej kilka z nich należy do kategorii spornych.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (91) 488 44 22e-mail: kancelaria@zbrojaadwokaci.pl

Żeglarstwo po 4.05.2020 r.

Patryk Zbroja05 maja 20206 komentarzy

Od 2 maja 2020 r. mierzymy się z kolejnym Rozporządzeniem i nowym stanem prawnym.

Najważniejsze przepisy dotyczące jachtingu weszły w życie w poniedziałek 4 maja 2020 r.

Odczucia amatorów żeglarstwa, czy też szeroko pojmowanego jachtingu, podobnie jak po 20 kwietnia 2020 r. są skrajne: od euforii po duży sceptycyzm.

Problem w tym, że wprowadzane na szybko regulacje, dotyczące możliwości uprawiania jachtingu, są nadal nieprecyzyjne i niespójne.

Trzeba jedynie przyznać, że tym razem autorzy Rozporządzenia zauważyli jachting jako sposób spędzania wolnego czasu i przedmiot potencjalnego zainteresowania prawnego 😉

TUTAJ >>> możesz obejrzeć i posłuchać mojego wstępnego komentarza w tej sprawie (nagranie ma około 10 minut).

 

W skrócie – w zasadzie mamy 2 przepisy, które dotyczą nas bezpośrednio:

§ 8 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret 4 Rozporządzenia,

który wyłącza ogólny zakaz prowadzenia działalności m.in. wobec:

działalności sportowej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w grupie 93.1) i rekreacyjnej w zakresie transportu rekreacyjnego oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w podklasie 93.29.Z), prowadzonej przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów wodnych i motorowodnych lub rekreacji, przy czym z jednego sprzętu (w tym kajaka, łódki, rowerka wodnego, motorówki, skutera wodnego) mogą korzystać w tym samym czasie nie więcej niż 2 osoby, z wyłączeniem osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie“.

§ 18 ust. 2 pkt 10 Rozporządzenia,

który wyłącza nakaz zakrywania ust i nosa m.in. w przypadku:

sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport na terenie obiektów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2” (czyli m.in. ww. infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów wodnych i motorowodnych lub rekreacji).

 

Z punktu widzenia jachtingu (choć nie dotyczą jego wprost) ważne są nadal następujące przepisy:

§ 7 ust. 1 pkt 1 lit. j i § 8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia,

które ustanawiają całkowity zakaz prowadzenia (przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty) działalności:

– usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z),

– związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness, sal zabaw i parków rozrywki;

 

§ 8 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia,

który ustanawia obowiązki podmiotów uprawnionych do udostępnienia obiektu oraz osób korzystających z obiektu lub sprzętu.

 

§ 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia,

który nadal zakazuje: organizowania zgromadzeń oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi, oraz wyłącza te ograniczenia  do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

 

Niestety taka treść przepisów wprowadza nadal sporo wątpliwości oraz daje pole do różnych interpretacji.

Co z działalnością klubów żeglarskich, marin i przystani jachtowych?

Czy w przystaniach jachtowych można korzystać z prysznicy i toalet?

Jak wygląda działalność firm czarterowych?

Czy można swobodnie korzystać z czarterów?

Na jakich jednostkach można żeglować?

Jakie są ograniczenia co do ilości osób na pokładzie?

Czy możliwe są treningi i szkolenia?

Jak wygląda aktualnie obowiązek zakrywania ust i nosa na lądzie i na wodzie?

 

Na te i inne pytania starałem się udzielić odpowiedzi w nowym 30-stronicowym eBooku (.pdf) pt.:

Uprawianie jachtingu w czasie epidemii – stan prawny na 4 maja 2020 r.

 

Zapraszam do lektury!

Stan prawny w tym temacie będzie aktualny aż do kolejnego Rozporządzenia.

Pytanie, kiedy zostanie opublikowane?

Wydaje się, że duże znaczenie ma tutaj kalendarz polityczny. Zobaczymy…

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (91) 488 44 22e-mail: kancelaria@zbrojaadwokaci.pl

UWAGA!!! Breaking news!!!

Pojawił się właśnie projekt nowego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które ma obowiązywać od 4.05.2020 r.

Czy uprawianie jachtingu będzie po majówce swobodniejsze?

Znowu mam wątpliwości…

Czy naprawdę nie można aktów prawnych pisać porządniej, spójnie i językiem bardziej przystępnym dla przeciętnego odbiorcy?!

Pełny tekst projektu wraz z uzasadnieniem znajdziesz TUTAJ >>>

Zapraszam do wymiany argumentów i dyskusji.

Do jutra (1 maja 2020 r. godz. 12.00) możemy składać uwagi i ponownie zamierzam z tego uprawnienia skorzystać!

O ile pojawił się zapis umożliwiający korzystanie z przystani jachtowych (choć w ograniczonym zakresie, to jednak – § 10 ust. 1 pkt 2 lit. b projektu), to kwestią budzącą wątpliwości jest zapis o ograniczeniu użytkowników jednostek pływających do “2 osób” (§ 10 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret 4 projektu).

Zapis ten brzmi tak, że dozwolona jest działalność sportowa i rekreacyjna w zakresie transportu rekreacyjnego oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego (PKD dział 93.0, grupa 93.29.Z) prowadzonej:

  • przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów wodnych i motorowodnych, przy czym z jednego sprzętu (w tym kajaka, łódki, rowerka wodnego, motorówki, skutera wodnego) może korzystać w tym samym czasie nie więcej niż 2 osoby, z wyłączeniem obsługi tej infrastruktury oraz osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie.

Wydaje się na wstępie, że będzie można używać sprzętu wodnego już nie tylko z osobami najbliższymi.

Nie jest natomiast jasne, delikatnie pisząc, czy będzie można korzystać z jachtingu z osobami najbliższymi i dodatkowo osobą trzecią (która np. posiada uprawnienia do nawigacji przez co jej obecność jej uzasadniona), czyli łącznie na pokładzie łodzi będą więcej niż 2 osoby.

I co oznacza zapis “z wyłączeniem obsługi infrastruktury”?

Czy będzie można korzystać z tego sprzęt w 2 osoby oraz z obsługą infrastruktury oraz osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie?

Nie do końca można zrozumieć intencje autorów tego zapisu…

Kolejna kwestia to ograniczenie liczby użytkowników jednostek pływających bez względu na rozmiar tych jednostek. O ile 2 osoby na kajaku, łódce (no chyba że to “łódka Bols”), rowerku wodnym, małej motorówce, czy skuterze wodnych, to liczba racjonalna. Tak jednak, jeżeli mamy do dyspozycji 30 lub 40 -stopową jednostkę to wydaje się, że można z niej korzystać bezpiecznie i swobodnie w więcej osób.

Na marginesie, trzeba zwrócić uwagę na niezgodność treści § 10 ust. 1 pkt 2  (możliwość spotkań, w tym korzystania ze sprzętu) z treścią § 15 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 (zakaz spotkań z wyjątkami, bez uwzględnienia wyłączeń z § 10 ust. 1 pkt 2).

Zaproponowałbym następujące zmiany:

§ 10 ust. 1 pkt 2 tiret 4 projektu:

– przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów wodnych i motorowodnych; przy czym z jednego sprzętu (w tym kajaka, łódki, rowerka wodnego, motorówki, skutera wodnego) może korzystać w tym samym czasie nie więcej niż 2 osoby, a także obsługa sprzętu oraz osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie; w przypadku większych jednostek (w tym jachtów żaglowych i motorowych) mogą z nich korzystać osoby w liczbie nie większej niż 1 osoba na 2 metry długości jednostki,

§ 15 ust. 2 projektu:

2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz do czynności i działalności, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2.

 

Co Wy na to?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (91) 488 44 22e-mail: kancelaria@zbrojaadwokaci.pl