Patryk Zbroja

adwokat

Kancelarię adwokacką prowadzi w Szczecinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w tym związanym z prawem morskim.
[Więcej >>>]

eBook

Rejestracja jachtów według nowych zasad

Patryk Zbroja02 września 201911 komentarzy

Na dzień 1 stycznia 2020 r. planowane było wejście w życie nowej regulacji dotyczącej rejestracji jachtów.

Założenie było takie, aby powstał jeden rejestr dla wszystkich jachtów i jednostek pływających o długości do 24 m. Rejestr obejmować ma zarówno jednostki śródlądowe i morskie, jak też żaglowe i motorowe, w tym przeznaczone do połowu ryb.

Rejestracja jachtów miała być prosta, szybsza i tańsza 🙂

Pisaliśmy o tym już ponad rok temu nieco szerzej TUTAJ >>>

Co się zmieniło w międzyczasie?

No, niestety niezbyt dużo.

Rejestracja jachtów

Zmiana terminu obowiązywania nowych zasad rejestracji jachtów

Dziwiłem się jeszcze w maju, że Ministerstwo nie tylko nie wprowadziło żadnych regulacji wykonawczych, ale nawet nie przeprowadziło konsultacji w tym zakresie np. z Polskim Związkiem Żeglarskim lub Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego.

Okazało się jedynie, że w lipcu parlament przyjął ustawę, którą zmienił ustawę wcześniej to jest tą, która w praktyce jeszcze nie weszła w życie 😉

Najważniejsza zmiana to zmiana formalna!

Nowe zasady rejestracji nie będą obowiązywać od 1.01.2020 r., ale od 1 sierpnia 2020 r.

Przyczyną takiego zabiegu jest oczywiście zapowiedź Ministerstwa, że nie zdąży z wprowadzeniem ustawy w pierwotnie zapowiadanym terminie.

I tak się zastanawiam, że nawet gdyby ten drugi termin (7 miesięcy później) był już skuteczny – bo tym razem przepisy wykonawcze zostaną odpowiednio wcześniej przygotowane, uchwalone i wdrożone – to czy wprowadzanie tej ustawy 1 sierpnia, czyli w środku sezonu żeglarskiego jest zasadne.

Chyba jednak nie, spowoduje to po prostu niepotrzebne zamieszanie. Ustawę lepiej jest wprowadzać albo zdecydowanie przed, albo zdecydowanie po sezonie.

Oprócz zmiany terminu wejścia w życie nowych regulacji, ustawa została zmieniona również w kilku aspektach dotychczasowej treści.

Rejestracja jachtów według nowych zasad

Postanowiono ostatecznie wyłączyć spod obowiązku rejestracji jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, o długości równej 7,5 m lub o mocy napędu mechanicznego równej 15 kW. W tej chwili obowiązkowi takiemu będą podlegać jednostki o długości ponad 7,5 m lub o mocy ponad 15 kW.

Jeżeli, podobnie jak u mnie, na pierwszy rzut oka trudno jest Tobie odróżnić rybołówstwo amatorskie od rekreacyjnego, to trzeba powołać się na takie wyjaśnienie: na gruncie ustawy o rybactwie śródlądowym za amatorski połów ryb uważa pozyskiwanie ryb wędką lub kuszą, przy czym dopuszcza się, w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej.

Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej „kartą wędkarską” lub „kartą łowiectwa podwodnego”.

Natomiast rybołówstwo rekreacyjne to połów organizmów morskich prowadzony w celach rekreacyjnych lub podczas zawodów sportowych. Rybołówstwo rekreacyjne jest rybołówstwem morskim i dlatego zagadnienia z tym związane reguluje ustawa o rybołówstwie morskim.

Planowana jest także inna istotna zmiana.

Zasadą jest, że jachty podlegające przepisom europejskiej dyrektywy w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych powinny być oznakowane przez producenta numerem identyfikacyjnym (obecnie jest to numer WIN – Watercraft Idenification Number, wcześniej CIN – Craft Identification Number oraz HIN – Hull Identification Number).

W przypadku jednostek, które takiego obowiązku nie miały,  ustawodawca chciał wprowadzić dodatkowy obowiązek oznakowania kontrolnego kadłuba.

Aktualnie odstąpił od tego wymogu i jednostkom, które nie będą posiadały wymienione oznaczenia mają zostać jedynie nadane Indywidualne Numery Indentyfikacyjne (INI). Nie będą musiały jednak mieć znakowanego kadłuba.

Zmiana ta oznacza również zniesienie obowiązku składania wniosku o wydanie oznakowanie kontrolnego przez właściciela, zniesienie opłaty za wydanie oznakowania, zniesienie kar za niedopełnienie obowiązku oznakowania jednostki pływającej.

Czyli wydaje się, że jest to krok w dobrym kierunku.

Przypomnę, że jednostki pływające niepodlegające obowiązkowemu oznakowaniu to m.in.:

 1. jednostki pływające przeznaczone wyłącznie do wyścigów, włączając w to łodzie regatowe wiosłowe oraz treningowe lodzie wiosłowe, oznaczone taka nazwa przez producenta;
 2. kajaki i kanadyjki, gondole i rowery wodne;
 3. deski surfingowe z żaglem (windsurfingi);
 4. deski surfingowe z napędem mechanicznym, skutery wodne i inne jednostki o podobnym napędzie;
 5. oryginalne i pojedyncze repliki jednostek historycznych, zaprojektowane przed 1950 r., zbudowane głownie z oryginalnych materiałów i oznaczone jako takie przez producenta;
 6. jednostki doświadczalne pod warunkiem, ze nie są one później wprowadzane do obrotu we Wspólnocie;
 7. jednostki zbudowane dla własnego użytku, pod warunkiem ze nie są one później wprowadzane do obrotu we Wspólnocie w okresie pięciu lat.

Kolejną zmianą jest wydłużenie okresu przejściowego co do obowiązku rejestracji w odniesieniu do jachtów żaglowych eksploatowanych na wodach śródlądowych, które dotychczas nie podlegały obowiązkowi rejestracji oraz wszystkich jachtów, które dotychczas nie podlegały obowiązkowi przeglądów technicznych.

A, zgodnie z wcześniejszymi informacjami, zadania polegające na budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego na potrzeby procesu rejestracji (REJA24) realizuje Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Z przedstawionych w tym zakresie informacji wynika, że na IV kwartał 2019 r. planowane są szkolenia dla pracowników organów rejestrujących z zakresu obsługi nowego systemu, jego funkcjonalności oraz interfejsu użytkownika.

Wydaje mi się, że do realizacji tak obszernego zadania Urząd Morski w Szczecinie jest na pewno jednym z lepszych kandydatów ze względu na możliwości infrastrukturalne, techniczne i zasoby ludzkie. O ile oczywiście z wyprzedzeniem zostanie do tego odpowiednio przygotowany…

Ciekawe, co przyniesie zderzenie tekstu ustawy z praktycznymi wyzwaniami dnia codziennego? 🙂

Będę Ciebie informował na bieżąco…

Patryk Zbroja
adwokat

***

Bezpieczne nabycie jachtu!

Udało się!

Pod koniec roku zebraliśmy ostatecznie znaczną część naszych doświadczeń i zgromadzonej przez ostatnie lata praktycznej wiedzy. I właśnie przerzuciliśmy ją na „papier”.

Z przyjemnością oddaję w Twoje ręce naszą najnowszą kancelaryjną publikację pt. „Bezpieczne nabycie jachtu!” [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Patryk Zbroja w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 11 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Maciej Ejdys 17 września, 2019 o 07:07

  buduję sam jacht kuter gaflowy o dł. 9,2 m. Mam pytanie czy należy go rejestrować czy nie, czy będzie to lepsze teraz czy poczekać. Jacht nie będzie wprowadzony do obrotu przez 5 lat. w przyszłym roku mam zamiar go dokończyć. Będzie pływał do paru mil od brzegu morza…

  Odpowiedz

  Patryk Zbroja 21 października, 2019 o 16:35

  Macieju,
  Jeżeli jacht jest w budowie to nie podlega obowiązkowi rejestracji.
  Jak bardzo chcesz, to możesz co prawda złożyć wniosek o jego rejestrację w Polskim Związku Żeglarskim, ale to nie jest obowiązek.
  Pamiętaj, że od 1 sierpnia 2020, jacht będzie podlegał obowiązkowi rejestracji, której będzie można dokonać w starostwie właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub internetowo.
  Proponuję zatem poczekać z rejestracją do wejścia w życie nowych przepisów.
  No, ale do tego czasu proszę raczej z niego nie korzystaj, ponieważ podlega to karze grzywny 😉
  pozdrawiam

  Odpowiedz

  Marcin 26 lipca, 2020 o 08:02

  Nie zgadzam się z interpretacją odnośnie amatorskiego połowu ryb, tzn jednostka służąca do amatorskiego połowu ryb musi być oznaczona. proszę popatrzyć na ustawę o rybactwie śródlądowym jak zmienia się art 20 ust 2 i on w zasadzie się nie zmienia, czyli obowiązek rejestracji zostaje. Tak samo przepis karny w ustawie o rybactwie śródlądowym dotyczącym kary za brak oznakowania pozostał (art 27a ust. 1 pkt 6)

  Odpowiedz

  Patryk Zbroja 30 lipca, 2020 o 15:33

  Marcinie,
  Według nowej ustawy, obowiązkowi rejestracji podlega jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW. A zatem jednostka poniżej ustawowych kryteriów technicznych nie ma obowiązku rejestracji, ale może być zarejestrowana na wniosek właściciela. Taki zakres obowiązku rejestracji jednostek nie wynika z interpretacji prawnej, a z literalnego brzmienia przepisu nowej ustawy 🙂
  Ustawa o rybactwie śródlądowym również zmieni swoje brzmienie od 1 sierpnia i znajdziemy w niej przepis mówiący o tym, że sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z o żegludze śródlądowej. Natomiast w kolejnej ustawie – o żegludze śródlądowej wejdzie w życie zapis o tym, że statek m.in. używany do połowu ryb, o długości do 24 m, podlega rejestracji na podstawie ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających. Czyli wracamy do punktu wyjścia powyżej 😉

  Co do oznaczeń, to statek wpisany do rejestru lub zarejestrowany na podstawie dotychczasowej ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oznacza się nazwą lub znakiem armatora, nazwą portu macierzystego i grupą liter rozpoznawczych kraju, w którym znajduje się port macierzysty statku.
  W procedurze rejestracji warto mieć na względzie, że rejestracja i oznaczenie jednostki to dwie różne czynności.
  Oznaczenia jednostki zgodnie z wymogami dokonuje się po rejestracji.
  Jeżeli jednostka nie podlega pod obowiązek rejestracji nie ma powodu znakowania jej danymi, które nie zostały zatwierdzone przez żaden legalny rejestr.
  Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Witec 31 lipca, 2020 o 21:27

  Czy ponton, który ma oczywiście poniżej 7.5 m długości, bez silnika, wykorzystywany do zwykłego amatorskiego wędkowania , będzie podlegał obowiązkowi rejestracji?

  Odpowiedz

  Patryk Zbroja 7 sierpnia, 2020 o 14:13

  Uważam, że nie. Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Paweł 3 sierpnia, 2020 o 11:08

  Chcę zakupić radio VHF z DSC na jacht, posiadam Swiadectwo Operatora SRC . Czy mój 7 metrowy jacht potrzebuje rejestacji, by uzyskac MMSI, czy dotyczy mnie Call Sign.

  Odpowiedz

  Patryk Zbroja 7 sierpnia, 2020 o 14:13

  Przydzielenie dla stacji statkowej numeru MMSI (żegluga morska) lub numeru ATIS (żegluga śródlądowa) następuje w wyniku pozwolenia radiowego wydanego przez właściwą dla Pana Delegaturę Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
  Warunkiem wydania pozwolenia radiowego jest między innymi przedłożenie wraz z wnioskiem dowodu rejestracyjnego jednostki. Nie ma więc możliwości uzyskania numeru MMSI lub ATIS bez wcześniejszej rejestracji jednostki w odpowiednim związku sportowym lub w starostwie (nowe zasady rejestracji jachtów od 1 sierpnia). O ile dobrze zrozumiałem pytanie 🙂

  Odpowiedz

  Justyna 5 sierpnia, 2020 o 10:25

  Czy ponton, który będzie przeznaczony do amatorskiego połowu ryb, napędzany siłą mięśni i nieprzekraczający 7,5 m podlega rejestracji na starych zasadach, czy w ogóle nie ma obowiązku go rejestrować.

  Odpowiedz

  Patryk Zbroja 7 sierpnia, 2020 o 14:14

  Raczej nie podlega rejestracji. Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Radek 29 września, 2020 o 15:23

  Dear Mr. Zbroja, I’d like to kindly ask if you provide the service in registering the boat by polish offices? Thank you very much for your answer.
  Best Regards Radek Hanus

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Patryk Zbroja w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: