Patryk Zbroja

adwokat

Kancelarię adwokacką prowadzi w Szczecinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w tym związanym z prawem morskim.
[Więcej >>>]

eBook

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym ST3 Offshore

Patryk Zbroja12 maja 2020Komentarze (0)

Jak pewnie wiesz w dniu 31 marca 2020 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie ogłosił upadłość spółki ST3 Offshore.

Początkowo termin posiedzenia był zaplanowany na dzień 25.03.2020 r., ale z uwagi na epidemię zostało ono zdjęte z wokandy.

Ale już po paru dniach, 31.03.2020 r.  na posiedzeniu niejawnym Sąd orzekł o upadłości, uwzględniając wniosek złożony przez spółkę jeszcze w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego na początku 2020 r., kiedy było już wiadome, że nie jest w stanie zrealizować jakiegokolwiek układu.

O okolicznościach bezpośrednio sprzed ogłoszenia upadłości pisałem TUTAJ >>>

 

POSTANOWIENIE O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI SPÓŁKI ST3 OFFSHORE

W ostatnich dniach do wierzycieli dotarła – z lekkim poślizgiem – sądowa korespondencja, zawierająca postanowienie o ogłoszeniu upadłości w tej sprawie.

Orzeczenie jest jawne (choć czeka jeszcze na obwieszczenie) i wygląda tak:

Wśród niektórych wierzycieli, których roszczenia były objęte restrukturyzacją i zatwierdzonym prawomocnie układem zapadła mała konsternacja.

Skoro są już na liście wierzycieli, to dlaczego muszą jeszcze raz ponownie się zgłaszać?

I co oznacza wskazane w pkt II postanowienia „wezwanie wierzycieli upadłego zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości„?

Trzeba zacząć od tego, że poprzez ogłoszenie upadłości, z dniem 31.03.2020 r. zostało rozpoczęte zupełnie nowe postępowanie, odrębne od prowadzonego dotychczas postępowania restrukturyzacyjnego.

W konsekwencji każdy z wierzycieli spółki, który chciałby uzyskać zaspokojenie przysługujących mu wierzytelności powinien na nowo dokonać formalnego ich zgłoszenia, tym razem w postępowaniu upadłościowym.

ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI WOBEC SPÓŁKI ST3 OFFSHORE

Jeżeli chcesz poczytać nieco więcej o samym zgłoszeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, to zerknij na GospodarkaMorska.pl TUTAJ >>>

Jak to wygląda wobec spółki ST3 Offshore?

Zgłoszenie wierzytelności powinno nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni.

Uwaga!

Termin ten liczony jest nie od dnia ogłoszenia upadłości (31.03.2020 r.), lecz od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które przynajmniej do dzisiaj jeszcze nie nastąpiło.

Inaczej mówiąc, wskazany 30-dniowy termin w ogóle nie rozpoczął jeszcze swoje biegu.

Tak w ogóle, to sytuacja zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym spółki ST 3 Offshore jest wyjątkowa.

Zbiegła się ona w czasie z pandemią koronawirusa i wprowadzonymi w związku z tym ograniczeniami, w tym m.in. pracy sądów i specyficznym obliczaniem biegu terminów.

W tym samym dniu, co ogłoszenie upadłości spółki, równolegle weszła w życie tzw. specustawa dot. koronawirusa, przewidująca (art. 15zzs ust. 1 pkt 1 „ustawy covid”), że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Jednocześnie, ustawa przewiduje, że czynności procesowe dokonane w tym okresie zachowują swoją ważność i skuteczność i nie wymagają powtórzenia po zniesieniu stanu epidemii.

To sprawia, że możliwe są np. takie warianty:

 1. publikacja obwieszczenia o upadłości w najbliższych dniach – 30-dniowy termin nie rozpocznie jednak biegu do czasu zakończenia stanu epidemii.
 2. publikacja obwieszczenia o upadłości po zakończeniu stanu epidemii – wtedy 30-dniowy termin rozpocznie swój bieg od dnia obwieszczenia;

Z drugiej strony, brak obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie oznacza, że wierzyciele nie mogą już teraz dokonywać odpowiednich zgłoszeń.

Przeciwnie, takie zgłoszenia zachowają swoją skuteczność i wywoływać będą przewidziane przez ustawę skutki.

Po upływie terminu do zgłoszenia i sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności syndyk powinien niezwłocznie sporządzić listę wierzytelności. Teoretycznie powinno to nastąpić nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu okresu przewidzianego do zgłaszania wierzytelności.

Tak więc, na końcową listę wierzytelności w sprawie ST3 Offshore pewnie jeszcze trochę poczekamy, zwłaszcza – jak się wydaje – przynajmniej kilka z nich należy do kategorii spornych.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Patryk Zbroja w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Patryk Zbroja w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: