Patryk Zbroja

adwokat

Kancelarię adwokacką prowadzi w Szczecinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w tym związanym z prawem morskim.
[Więcej >>>]

eBook

Jak uprawiać żeglarstwo od 30 maja 2020 r. – niespodziewana aktualizacja.

Patryk Zbroja31 maja 2020Komentarze (0)

Jak uprawiać żeglarstwo od 30 maja 2020 r.?

Okazuje się, że w piątek doszło do bardzo istotnej zmiany w treści Rozporządzenia.

Przypomnę, że w czwartek pojawił się projekt nowego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Pisałem o tym TUTAJ >>>

Sygnalizowałem, że istotny dla yachtingu będzie tym razem § 6 ust. 9 pkt 2 i 4 projektu Rozporządzenia:

9. Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby:

2) w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób), uczestniczyło nie więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczności;

4)   działalność rozrywkowa i rekreacyjna odbywała się z ograniczeniem do nie więcej niż 150 uczestników, z wyjątkiem wskazanej w ust. 1. 

Wykładnia językowa tych zapisów przewiduje:

 • możliwość korzystania z marin lub przystani żeglarskich, a także udział w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wykorzystaniem infrastruktury do sportów wodnych – bez ograniczenia co do maksymalnej liczby osób (czyli np. regaty żeglarskie, udział w treningu na lądzie i na wodzie);
 • możliwość prowadzenia i brania udziału w działalności rozrywkowej i rekreacyjnej z wykorzystaniem infrastruktury do sportów wodnych z ograniczenie do nie więcej niż 150 uczestników (np. koncert szantowy, trening amatorski lub organizacja rekreacyjnych zajęć żeglarskich);

Treść projektu Rozporządzenia nie przewidywała jednak ponownie żadnego wyraźnego określenia maksymalnej (lub braku ograniczeń) ilości osób na pokładzie jednostki pływającej.

Wątpliwości nadal musiała budzić projektowana treść § 15 Rozporządzenia (luzowanie zakazu zgromadzeń).

§ 15 ust. 8 projektu mówił tak:

8. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań:

1)     danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568) lub z osobami najbliż­szymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu;

2)     2 osób;

3)     150 osób – w przypadku przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych – od dnia 6 czerwca 2020 r.

Ale w czasie konsultacji społecznych zdarzyło się coś niezwykłego

Ostateczna treść Rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw zmieniła istotnie ten zapis.

Zwróć uwagę na nowy § 15 ust. 9 Rozporządzenia:

„Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań do 150 osób. Przyjęcia ślubne, konsolacje lub przyjęcia komunijne, a także inne przyjęcia okolicznościowe mogą być organizowane – od dnia 6 czerwca 2020 r.; obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 1, nie stosuje się”.

Nie będę oceniał trafności takiego zapisu pod kątem skuteczności ograniczania negatywnych ryzyk związanych z COVID 19.

Niemniej, mamy w tym miejscu wyraźne uwolnienie liczby osób (spotkania niezależnie od ich rodzaju) do 150.

To sprawia, że przy braku jakichkolwiek innych obostrzeń (zwłaszcza uwzględniając treść ww. § 6 ust. 9 pkt 2 i 4 Rozporządzenia) możemy korzystać nie tylko z infrastruktury do uprawiania sportów wodnych (bez ograniczeń co do ilości osób), ale i ze sprzętu (tutaj ograniczenie jest – choć dość abstrakcyjne – do 150 osób).

Takie zapisy sprawiają, że w praktyce od 30 maja nie ma ograniczeń co do ilości osób na pokładzie (oczywiście oprócz ilości osób dopuszczalnych z uwagi na zasady bezpieczeństwa) zarówno w czasie prywatnych, indywidualnych rejsów, treningów, czarterów, szkoleń, jak i imprez regatowych.

Czyli możemy żeglować, np. tak:

 

Warto też w tym miejscu przypomnieć (nieco zmienione, np. istnieje już oficjalnie możliwość korzystania na przystaniach żeglarskich z sanitariatów) dodatkowe obowiązki podmiotów uprawnionych do udostępnienia obiektu oraz organizatorów wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych.

Należą do nich:

  1. weryfikacja liczby osób uczestniczących wzajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,

  2. dezynfekcja szatni i węzłów sanitarnych,
  3. zapewnienie osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektusportowego lub sprzętu sportowego środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  4. dezynfekcja urządzeń i sprzętu sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
  5. zapewnienie 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ograniczenie kontaktu pomiędzy tymi osobami.

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Natomiast w przypadku uprawiania sportów wodnych zarówno na terenie infrastruktury (przystani jachtowej), jak i na samym sprzęcie, nie ma już obowiązku zakrywania twarzy.

Podsumowując, zniesienie limitu osób w zakresie spotkań to chyba niespodziewana aktualizacja, ale w oczekiwanym – jak się wydaje – przez branżę jachtingu i przemysłu jachtowego kierunku.

Brakuje na pewno jeszcze otwarcia granicy (co być może nastąpi w połowie czerwca), zwłaszcza tej morskiej 🙂

No i będzie szansa na ratowanie II części sezonu 2020.

Trzeba jednak nadal pamiętać o konieczności zachowania wszystkich pozostałych zasad sanitarnych.

 

 

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Patryk Zbroja w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Patryk Zbroja w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: