Patryk Zbroja

adwokat

Kancelarię adwokacką prowadzi w Szczecinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w tym związanym z prawem morskim.
[Więcej >>>]

eBook

Spore pieniądze dla przedsiębiorstw gospodarki morskiej

Patryk Zbroja11 maja 2018Komentarze (0)

Z pewnością słyszałeś już o dwóch dużych konkursach dla branży gospodarki morskiej, z którymi wiążą się oczywiście znaczne kwoty dofinansowania, czyli spore pieniądze dla przedsiębiorstw.

O nich chcę Ci dziś krótko opowiedzieć…

Organizatorem pierwszego z nich jest Narodowe Centrum Badania i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Program sektorowy INNOship (działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”) został zainicjowany przez Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE, którego członkami są stocznie produkcyjne i remontowe, dostawcy usług, kooperanci i producenci wyposażenia okrętowego, a także inne firmy i instytucje aktywne w branży przemysłu stoczniowego.

Głównym założeniem tego programu jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora stoczniowego w perspektywie roku 2023. A dodatkowo m.in.:

 • wzrost innowacji produktowej i technologicznej w polskim sektorze stoczniowym w Polsce;
 • zwiększenie aktywności podmiotów z sektora stoczniowego w zakresie działalności B+R.
 • rozwój i wdrożenie nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz spełniających aktualne i przyszłe normy środowiskowe form zasilania w energię dla jednostek pływających wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 • opracowanie prototypowych, nowatorskich konstrukcji obiektów nabrzeża;
 • opracowanie i weryfikacja w skali demonstracyjnej nowoczesnych, horyzontalnych technik wytwarzania w działalności stoczniowej.

Jak wygląda dofinansowanie projektu w ramach programu INNOship?

Poziom dofinansowania w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:

– dla mikro – i małego przedsiębiorcy:

 • 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:

 • 60% -75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

– dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:

 • 50% – 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 25% – 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

Poziom dofinansowania w przypadku prac przedwdrożeniowych:

– pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;

– usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Dofinansowanie nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln zł., natomiast maksymalna 60 mln zł.

Kto, jak i kiedy może złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie składają przedsiębiorstwa samodzielnie lub w konsorcjum w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego w terminie od 30 kwietnia do 29 czerwca 2018r.

Złożone wnioski będą podlegały weryfikacji warunków formalnych oraz ocenie, zgodnie z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO IR.  Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.

Co istotne!

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty spoza woj. mazowieckiego (kategoria regionów słabiej rozwiniętych), czyli np. woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach I konkursu INNOship to 120 mln zł. Dodatkowo, trzeba pamiętać, że projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

Na koniec tej części wpisu trochę matematyki…

Wysokość kosztów kwalifikowalnych  przeznaczonych  na  realizację  prac  przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Natomiast, wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

 • 60% całkowitych   kosztów   kwalifikowalnych   badań   przemysłowych i eksperymentalnych   prac   rozwojowych – w przypadku   projektu   realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorstwo;
 • 50% całkowitych   kosztów   kwalifikowalnych   badań   przemysłowych i eksperymentalnych prac  rozwojowych – w  przypadku  projektu  realizowanego  przez konsorcjum przedsiębiorstw;
 • 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.

Pełną dokumentację konkursową tego projektu znajdziesz tutaj.

 

 

Konkurs RPO Województwa Zachodniopomorskiego

Druga część tego wpisu poświęcona jest kolejnemu programowi, którego organizatorem jest z kolei Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Konkurs w ramach działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji) powstał dzięki zatwierdzonemu 15 stycznia 2018 r. przez Komisję Europejską programowi pomocy inwestycyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw w województwach zachodniopomorskim oraz pomorskim.

Jaki jest cel konkursu?

Zgodnie z przyjętymi założeniami konkurs dotyczy wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora stoczniowego w zakresie projektów zmierzających do podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności.

Realizacja projektu musi prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie firmy oraz podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym. Wyższe poziomy innowacyjności i konkurencyjności będą przekładały się na liczbę uzyskanych punktów w ramach oceny.

Ogłoszenie konkursu nastąpi 29 czerwca 2018 r. Natomiast nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 1 sierpnia 2018 r. do 27 września 2018 r.

Co należy uwzględnić w projekcie?

Projekty muszą dotyczyć inwestycji początkowej w zakresie nw. kosztów kwalifikowalnych, do których należą:

1) koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwale lub wartości niematerialne i prawne:

– roboty i materiały budowlane,

– nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,

– maszyny/urządzenia, linie technologiczne,

– wartości niematerialne i prawne, prawa patentowe, licencje, know-how;

2) koszty prac przygotowawczych i usług doradczych związanych z inwestycją początkową do wysokości maksymalnie 50% ich łącznej wartości.

Jak wygląda dofinansowanie projektu?

Maksymalny poziom dofinansowania:

– 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,

– 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej wynosi 4 mln zł, natomiast wartość pojedynczego projektu nie została ograniczona.

Co istotne!

Pomoc finansowa musi być udzielona do 31 grudnia 2020 r. (zawarta umowa o dofinansowanie projektu), a sam projekt musi zostać zrealizowany do 31 grudnia 2023 r.

Jak już pewnie sam zauważyłeś, oba konkursy różnią się od siebie w kilku kwestiach.

I tak, począwszy od samego organizatora, poprzez termin ogłoszenia konkursu, jego zasięg terytorialny, a skończywszy na kwotach dofinansowania.

W ramach programu sektorowego INNOship przedsiębiorstwa (samodzielnie lub w konsorcjum) będą przedstawiały eksperymentalne projekty rozwojowe na dużą skalę, podczas gdy konkurs, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ma na celu głównie zaangażowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Nie ulega wątpliwości, że oba konkursy dają dużą szansę przedsiębiorstwom gospodarki morskiej do podniesienia swojej konkurencyjności i innowacyjności, a to dzięki uzyskaniu naprawdę sporego wsparcia finansowego…

Warto spróbować 🙂

 

 

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Patryk Zbroja w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Patryk Zbroja w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: