Patryk Zbroja

adwokat

Kancelarię adwokacką prowadzi w Szczecinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w tym związanym z prawem morskim.
[Więcej >>>]

Tajemnica przedsiębiorstwa w gospodarce morskiej. Co to takiego?

Patryk Zbroja04 września 2016Komentarze (0)

Tajemnica przedsiębiorstwa naruszana jest niemal równie często jak zakaz konkurencji. Tym samym obie kwestie są obecnie jednymi z największych problemów gospodarczych. Niestety nie omija to także branży gospodarki morskiej.

Całkiem niedawno miałem okazję rozmawiać z osobą działającą właśnie w tej branży. Opowiedziała mi ona o następującej sytuacji:

Pracownik zajmujący się sprzedażą usług wykorzystał szczegółowe informacje co do pewnego kontraktu. Nie było to dla niego trudne, bo miał dostęp do wszelkich danych kontrahentów, znał stawki handlowe i stosowane technologie. Krotko po odejściu z firmy mojego rozmówcy ów były pracownik przekazał te informacje konkurencyjnej spółce.

Czy można w tym przypadku mówić o naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa?

W firmie nie stosowano żadnych procedur w zakresie ochrony informacji niejawnych. Do umów o pracę i umów cywilnoprawnych nie wprowadzono tzw. klauzul NDA wskazujących na definicję tajemnicy przedsiębiorstwa i obowiązku jej zachowania pod rygorem sankcji. Informacje o kontrahentach firmy, a także jej przedstawicielach okazały się dostępne dla każdego za pośrednictwem firmowej strony internetowej. Ponad to zabrakło dozoru fizycznego – dostęp do określonych pomieszczeń nie był kontrolowany, tak więc szerokie grono osób mogło wejść w posiadanie dokumentacji. Co lepsza, większość pracowników czy kontrahentów wiedziała, jakie technologie są stosowane przez firmę. Wymiany takich informacji nie objęto też oświadczeniami o poufności dokumentów przesyłanych elektronicznie.

Co więc obejmuje tajemnica przedsiębiorstwa? Wyłącznie następujące środki prawne oraz fizyczne:

  • środki prawne – wewnętrzne procedury ochrony informacji, zawieranie odpowiednich klauzul w umowach o pracę, oddzielne umowy o zachowaniu poufności, oświadczenia o poufności dokumentów wysyłanych drogę elektroniczną lub tradycyjną
  • środki fizyczne – dozór fizyczny, ochrona mienia, kontrola dostępu do pomieszczeń, monitoring, właściwy obieg dokumentacji, technologie zapewniające bezpieczeństwo sieci informatycznej przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa może dotyczyć rzecz jasna m.in. listy klientów, treści otrzymanych zapytań ofertowych, strategii biznesowych, planów kampanii reklamowej, warunków zatrudniania pracowników itp.

Problem w tym, że informacja objęta tajemnicą przedsiębiorstwa winna spełniać kumulatywnie trzy wyżej wspomniane przesłanki. W tym przypadku informacje miały wartość gospodarczą, ale zostały publicznie ujawnione i każdy miał do nich dostęp, a więc nie spełniały definicji tajemnicy przedsiębiorstwa.

To pokazuje, jak ważne są dobre wewnętrzne procedury firmowe!

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Patryk Zbroja Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Patryk Zbroja z siedzibą w Szczecinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@zbrojaadwokaci.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Next post: